Willkommen
 Weitere Infos
 Litfasssäule
 Tipps
 Journal-deutsch
 Journal-polnisch
 Fit für Polen
 Kontakt
 forum-polonicum

Fit für Polen - “Schnupperseite”

Drucken Sie die Seite mit Übungen aus, bearbeiten Sie sie und überprüfen Sie anhand der Muster-Lösung.

 

I.Bitte übersetzen Sie ins Polnische:

1. Ich besuche morgen meinen Bruder.

2. Wo wohnt deine Schwester ?

3. Wo arbeitest du?

II. Stellen Sie die Wörter in Klammern in die richtige Form

Andrzej Wajda  jest ....................................(reżyser). Krystyna Janda jest .................... (aktorka). Karol Wojtyła jest ...........................(Polak). Karl Dedecius jest .............................(Niemiec). Krzysztof Penderecki jest ..................................(kompozytor). Stanisław Lem jest ...........................(pisarz), a Wisława Szymborska jest .........................(poetka).Leszek Balcerowicz jest ............................ i .................................(ekonomista i polityk).

III. Ein oder beide Ausdrücke in Klammern sind richtig:

1. Ten pan nazywa się John Brown i jest Amerykaninem. John mówi bardzo dobrze (angielski /po angielsku), ale jeszcze lepiej zna (amerykański /po amerykańsku).

2. Helga Meier jest Niemką, ale mieszka w Paryżu. Helga doskonale zna   (francuski /po francusku), rozumie też nieźle (włoski /po włosku), ale oczywiście najlepiej mówi (niemiecki /po niemiecku).

A ty?

IV.Ergänzen Sie die Sätze mit einem vollendeten oder unvollendeten Verb.

1. Trzeba (zamówić / zamawiać) bilety do opery. 2. Nie trzeba (kupić / kupować) miejscówek na ekspres do Warszawy.3. Trzeba (zarezerwować / rezerwować) stolik w restauracji. 4.Trzeba (umówić się / umawiać się) z malarzem na remont mieszkania .5. Nie trzeba (pójść / iść) do miasta po zakupy.6.Trzeba (napisać/pisać) list do Małgosi.

V. Ergänzen Sie mit mit den Wörtern aus den Klammern in einem richtigen Fall

 Mam...

1... zamówić ................................................(przewodnik)

2... pójść do..................................................(muzeum, kino, biuro, sklep)

3... pojechać   do...........................................(Park Łazienkowski, las)

Mam...

4..................................................(brat i siostra)

5..................................................(duże mieszkanie i nowy samochód)

6..................................................(pies, kanarek)

7..................................................( interesująca praca)

8..................................................(ciekawa książka)

Musterlösung

 Wenn Sie an weiteren Übungen interessiert sind, schicken Sie mir ein e-mail !