Info-Point – Polregio

Info-Point-Polregio to projekt na rzecz wzmocnienia kompetencji społecznych migrantów polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii Północnej – Westfalii, oraz wkład w partycypację społeczną i integrację. W ramach projektu sfinansowanego ześrodków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu Północna Nadrenia-Westfalia wNRW wypracowana zostanie systemowa oferta wsparcia dla migrantów, w pierwszej kolejności polskiego pochodzenia, niemniej jednak projekt jest otwarty i obejmuje zasięgiem swojego działania również inne grupy migrantów zamieszkujących NRW.

W 6 miastach Nadrenii Polnocnej-Westafalii: Aachen, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Wuppertalu i Kolonii  działają specjalne punkty, w których m.in. polscy migranci mogą uzyskać wsparcie. W każdym z nich można osobiście lub telefonicznie skonsultować daną sprawę, z którą sami nie potrafimy sobie do końca poradzić. 

Ze wzgeldu na sytuacje pandemiczna porady odbywaja sie telefoniczenie lub mailowo, wiecej informacji oraz dane kontaktowe do punktow w poszeczegolnych miastach znajduja sie pod linkiem:

https://polregio.eu/biura-info-point-menu