Kronika na 15 lat Polregio e.V.

grafika: Jaro Schlesiona

Stowarzyszenie  Polregio e.V. wyrosło z potrzeby integracji polskojęzycznych mieszkańców Euroregionu Moza-Ren. Już po niespełna roku od ukazania się czasopisma o tej samej nazwie powstał w 2004 Klub i Stowarzyszenie Polregio e.V.. Jesteśmyt towarzystwem ogólnej użyteczności publicznej zarejestrowanym w Niemczech i kierujemy się zasadami prawa niemieckiego dla naszej działalności.

Wiesław Lewicki

Kto by pomyślał, że upłynęło już 15 lat od powstania pomysłu wspólnych spotkań, debat, pikników i festynów na pograniczu Belgii, Holandii i Niemiec. Oczywistym było więc, że powstało stowarzyszenie Polregio, oddające w nazwie obecność europejczyków o polskich korzeniach mieszkających właśnie tu w euroregionie Euregio-Maas-Rhein. Realizacja wielu ciekawych pomysłów była już tylko kwestią czasu i konsekwencji. Najpierw powstał Klub Polregio, a następnie  redakcja pisma o tej samej nazwie. Klub realizował coroczne spotkania „Muzycznego Pikniku” w Plombieres, liczne festyny o nazwie „Polregionale”, bale andrzejkowe i karnawałowe oraz wspaniałe „Gale Sylwestrowe” oraz corocznie prestiżową „Galę Polonicus” w Sali Koronacyjnej acheńskiego ratusza. Naszym osiągnięciem jest wzorowa współpraca z gospodarzami naszego miasta Aachen oraz okolicznych miast z Euregio i NRW. Stowarzyszenie współpracowało również intensywnie z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi co wzbogaciło wspólne inicjatywy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Mam w tym miejscu na myśli,  udaną w swoim czasie wspópracę z Kongresem Polonii Niemieckiej i Konwentem Organizacji Polskichw Niemczech, która to współpraca zaowocowała licznymi kongresami, forami, konferencjami, workshopami  oraz sympozjami.

10 lat nagrody Polonicus

W wyniku współpracy z urzędem Miasta Aachen, Fundacją Nagrody Karola Wielkiego (Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen) oraz stałej współpracy z Instytutem „Polonicus” VoG z Belgii,  już po raz dziesiąty  Klub Polregio wspomógł organizacyjnie majową „Galę Polonicus 2019” w historycznej sali koronacyjnej aacheńskiego ratusza. Wszystkie uroczyste Gale Polonicus zostały udokumentowane w kronice wydanej z okazji 10-lecia Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus VoG. 

15 lat Polregio

W dzisiejszym jubileuszowym wydaniu kroniki „Polregio” chcemy przypomnieć członkom i sympatykom stowarzyszenia nasze spotkania, liczne wydarzenia kulturalne oraz wspólny dorobek dokumentowany w wydaniach kwartalnika „Polregio”. W kronice znajdziemy więc wiele zredagowanych i opublikowanych w swoim czasie artykułów, plakatów i relacji z wielu ewentów, które  były również zamieszczane regularnie na klubowej stronie www.polregio.eu oraz na dwujęzycznej stronie www.polonia-viva.de. 

Ponadto w kronice znajdziemy informacje o aktualnym „Kongresie Młodej Europejskiej Polonii” w Bonn, zapowiedź kolejnej Gali Sylwestrowej w Stadtpalais Erholungsgeselschaft w Aachen jak i zaproszenie na czerwcowy „Muzyczny Piknik 2020” w Plombieres.  Cieszę się też, że mogę poinformować o naszym kolejnym projekcie społecznym „Info-Point-Polregio” wspierającym europejczyków o polskich korzeniach mieszkających w NRW .

W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim członkom i sympatykom Polregio e.V. za dotychczasową współpracę i osobiste zaangażowanie w wypełnienie treścią tak wielu inicjatyw … bo jak stwierdził jeden z naszych współzałożycieli,  to właśnie „my jesteśmy Polregio”. Cieszę się też, że osobiście mogłem przyczynić się do tego wspólnego sukcesu Polregio, i pozostaje mi życzyć kolejnych 15 lat!

Prezes Stowarzyszenia Polregio e.V Wiesław Lewicki

Cele Klubu i Stowarzyszenia Polregio e.V.:

 • stworzenie platformy wymiany informacji na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego między polskojęzycznymi mieszkańcami Euregio i Nadrenii Północnej Westwalii
 • stworzenie możliwości nawiązywania kontaktów między przedsiębiorcami polskojęzycznymi w Euregio i NRW, oraz krajami europejskimi
 • wspieranie aktywne idei integracji europejskiej poprzez spotkania, workshopy, sympozja, konferencje, kongresy i realizację celowych projektów
 • krzewienie i pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych poprzez organizowaniefestynów, koncertów, wystaw i innych programów artystycznych
 • nawiązanie kontaktów i współpraca z innymi podobnymi organizacjami w Niemczech  innych krajach jednoczącej się Europy

Kto jest członkiem Polregio e.V.

Członkiem Polregio e.V. 

zostanie tylko ten, kto sam pisemnie złoży deklarację członkowską

Sympatykiem

jest ten, kto wspiera nasze idee i spotyka się z nami na naszych  imprezach

Honorowy członek Polregio e.V.

to ten, którego cenimy i pragniemy gościć wśród nas

Dlaczego warto zostać Członkiem Polregio e.V.

 1. złonkowstwo w Klubie Polregio e.V.. to wyraz zaangażowania w społeczeństwo obywatelskie i rozwój życia kulturalnego Polonii
 2. to spotkania i przeżycia w gronie dobrych znajomych i poznawanie nowych przyjaciół
 3. to nowe kontakty społeczne, kulturalne, prywatne i zawodowe
 4. to możliwość oferowania i otrzymania wsparcia i konkretnej pomocy społecznej
 5. to możliwość uczestniczenia w imprezach kulturalnych z udziałem twórców polskich i wybitnych osobowości polskiego pochodzenia
 6. to regularne otrzymywanie informacji o imprezach kulturalnych i społecznych w euroregionie Moza-Ren, NRW i krajach europejskich
 7. to swobodna wymiana informacji i inspiracji twórczych w miłym towarzystwie
 8. to regularne otrzymywanie informacji na stronach www.polregio.eu i facebooku
 9. to wreszcie darmowy udział na wszystkie imprezy organizowane przez Polregio e.V.
 10. to inny wymiar istnienia w społeczeństwie obywatelskim w Euregio, NRW i krajach UE.

statut polregio e.v.