Nasz nowy dom: trzy osoby – trzy historie

Wymiana międzypokoleniowa połączona z czytaniem i rozmową w poniedziałek, 16 maja, o godz. 18.00 w VielRespektZentrum. Jak doświadczyć Niemiec? Miejskie Centrum Integracji (KI) miasta Essen wraz z RAA NRW e.V., VielRespektZentrum i Polregio e.V. zaprasza na międzypokoleniową wymianę poglądów na temat migracji w poniedziałek, 16 maja, o godz. 18.00, w VielRespektZentrum, Rottstraße 24-26, w Essen.

Trzech rozmówców o różnych biografiach migracyjnych opowie o tym, jak doświadczają swojego nowego domu. Maria i Czesław Gołębiewscy przyjechali do Niemiec ponad 20 lat temu z trójką małych dzieci, a Ali Can, urodzona w 1993 r. autorka książek i działaczka społeczna, przybyła do Niemiec jako dziecko uchodźców. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami podczas czytania i podejmą wymianę poglądów z uczestnikami. Ponadto Ali Can będzie czytał fragmenty swojej drugiej książki „Mehr als eine Heimat. Jak na nowo definiuję bycie Niemcem”. Przemówienie powitalne wygłosi Galina Borchers, dyrektor Miejskiego Centrum Integracji miasta Essen.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zgłosić się do Miejskiego Centrum Integracji, wysyłając e-mail na adres tuncer.kalayci@interkulturell.essen.de do piątku 13 maja.

Tło

W tym roku swoją premierę w mieście Essen ma szósty cykl imprez „Essen pokazuje swoje stanowisko wobec rasizmu, antysemityzmu i wrogości grupowej – na rzecz różnorodności i demokracji”. Począwszy od Międzynarodowego Tygodnia Walki z Rasizmem w marcu, wydarzenia te mają zwrócić uwagę na ten problem i wysłać wyraźny sygnał przeciwko rasizmowi i dyskryminacji.

Wydawca:

Stadt Essen
Presse- und Kommunikationsamt
Rathaus, Porscheplatz
45121 Essen
Telefon: +49 201 88 0 (Zentrale)
E-Mail: presse@essen.de
URL: www.essen.de/presse