Praca w Niemczech, a długi w Polsce

Mieszkasz w Niemczech, a masz długi w Polsce? Chcesz skutecznie pozbyć się ich raz na zawsze i zacząć nowe życie bez komornika, czy windykacji na głowie?

Wiele osób wyjeżdżając z Polski do Niemiec myśli o poprawie swoich warunków finansowych – być może o zakupie domu lub mieszkania, czy budowie domu.

Jednak są też osoby, które przyjeżdżają po to, aby zarobić i spłacić swoje zaciągnięte kredyty lub długi wobec wierzycieli. Ich sytuacja w Polsce się pogarszała, więc w emigracji zarobkowej widzieli jedyny ratunek.

Niestety często zderzają się z emigracją, która nie jest taka, jak im się na początku wydawało. Z jednej pensji miesięcznej nie są w stanie utrzymać siebie i bliskich, którzy zostali w Polsce, nie wspominając już o spłacie długów. Istnieje jednak rozwiązanie które warto wdrożyć zanim dług jeszcze bardziej urośnie, komornik naliczy horrendalne odsetki, a windykatorzy będą dzwonić lub nachodzić rodziny w Polsce .

Jest nią UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe, które umożliwi Tobie oraz bliskim rozpoczęcie nowego życia bez długów. Zgodnie z definicją jest „postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla konsumentów którzy stali się niewypłacalni, oraz dla tych którzy prowadzili wcześniej działalność gospodarczą i zaciągnęli zobowiązania finansowe u kontrahentów, zadłużyli się w ZUS i U.S. Warunkiem w tym przypadku jest zamknięcie działalności gospodarczej.”


Kto może się starać o upadłość konsumencką.

Przykład: Pani Agnieszka, zarabia najniższą krajową to jest 3100 zł, netto otrzymuje 2250 zł, a raty kredytów np.trzech wynoszą 2300 zł. Widać, że raty przewyższają wypłatę, w takim wypadku może starać się o upadłość konsumencką. Kolejne pytanie brzmi:

Jak działa upadłość konsumencka.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do właściwego sądu rejonowego. Przygotowanie wniosku to pierwszy istotny krok w kierunku oddłużenia. Bardzo ważne jest, aby w przekonujący sposób opisać istotne okoliczności życiowe, które doprowadziły do niewypłacalności konsumenta. Dla przykładu podam, że może to być utrata pracy w trakcie spłaty kredytu, długotrwała choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy, wysokie koszty leczenia itp. Często pomocnym jest przywołanie odpowiednich przepisów prawnych wraz z korzystnym dla wnioskodawcy orzeczeniem sądu. Pobieżne napisanie wniosku, w szczególności niewłaściwa dokumentacja, czy też nie załączenie dokumentów, może skończyć się przegraną w sądzie, choć to sporadyczne przypadki. Niezależnie od tego bardzo ważne jest, aby taki wniosek był sporządzany profesjonalnie.

Z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości wszystkie toczące się postępowania ulegają zawieszeniu, a kontakt z wierzycielami przejmuje syndyk upadłościowy wyznaczony przez sąd.

Korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

1.Zawieszenie, a następnie umorzenie prowadzonych przez komornika postępowań egzekucyjnych.

2. Zawieszenie toczących się postępowań sądowych.

3. Brak monitów, telefonów od firm windykacyjnych – kontakt przejmuje syndyk.

4. Zatrzymania naliczania odsetek.

5. Uzyskanie szansy na tzw. „nowy start”, czyli rozpoczęcie spokojnego życia bez wizyt wierzycieli, komorników i windykatorów.

6. Anulowanie wszystkich wpisów w rejestrach dłużników.

7. Odzyskanie spokoju, wiarygodności płatniczej i godnego życia.

8. Całkowite oddłużenie.

Jeżeli chcesz bezpowrotnie uwolnić się od długów i chcesz otrzymywać swoje dochody w pełnej wysokości bez obawy o ich utratę w toku postępowania egzekucyjnego warto rozważyć to rozwiązanie.

Jeżeli uważasz, że ten temat mógłby Cie dotyczyć i masz dodatkowe pytania  – daj znać w komentarzu lub skontaktuj się ze mną bezpośrednio.

Mirosław Wawrzyczek

tel: PL +48509754689 DE +49 15129746756