Szkoła – system szkolny w Niemczech

Jeśli przyjeżdżasz do Niemiec jako obywatel UE i masz dzieci, to temat szkoły jest dla Ciebie bardzo ważny. W poniższym artykule wyjaśniamy szczególne cechy charakterystyczne niemieckiego systemu szkolnego i podajemy dalsze informacje.

Wszystkie dzieci mieszkające w Niemczech muszą chodzić do szkoły. tzn. ma miejsce obowiązek szkolny. Powszechny obowiązek szkolny rozpoczyna się z reguły po ukończeniu 6. roku życia. Jeżeli dziecko kończy 6 lat po rozpoczęciu roku szkolnego (np. w październiku), idzie do szkoły z reguły w kolejnym roku. Zależy to od tego, kiedy dany kraj związkowy, w którym dziecko pójdzie do szkoły, wyznaczył „datę graniczną” (może to być od 30 czerwca do 30 września).

Ważne informacje znajdziesz tu:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/infoteka/edukacja/szko%C5%82a#tar-2