Ubezpieczenia warte składek

Ubezpieczyć można się od prawie wszystkiego, ale które z nich naprawdę chroni w nagłych wypadkach? A które polisy są wydatkiem, który nie jest wart wydanych pieniędzy?

Strach sprawia, że ludzie są szczególnie pomysłowi. Ale tak naprawdę nie ma sensu ubezpieczać się od wszelkich ewentualności, ponieważ każda polisa kosztuje, a niektóre są droższe niż rzeczywiste szkody.

Duży wybór sprawia, że trudno jest wszystko ogarnąć. Ale które polisy są naprawdę konieczne, a które są całkowicie zbędne?

Rentowe i kapitałowe ubezpieczenia na życie – zbyt drogie, praktycznie bez zysku

Mówiąc prościej, są to ultradługoterminowe umowy oszczędnościowe, które obecnie nie przynoszą praktycznie żadnych zysków ze względu na okres zerowego oprocentowania, ale wiążą się z wysokimi kosztami. Są one również bardzo nieelastyczne, ponieważ trudno jest dostosować depozyty na przestrzeni lat – albo tylko z dużym kosztem – jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego też te sztywne polisy są nieodpowiednie, zwłaszcza dla młodych ludzi.

Przede wszystkim należy wystrzegać się łączenia kapitałowego ubezpieczenia na życie (kapitalbildende Lebensversicherung) lub ubezpieczenia emerytalnego z polisą niezdolności do wykonywania zawodu (Berufsunfähigkeitspolice). Ponieważ ta podwójna ochrona kosztuje ponownie więcej pieniędzy w postaci dodatkowej składki za ryzyko. A jeśli później chcemy wstrzymać wysokie składki na ubezpieczenie emerytalne, to traci się również ochronę przed niezdolnością do wykonywania zawodu – i również trudno ją ponownie uzyskać. Jeśli więc chcesz wykupić ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu (Berufsunfähigkeitsversicherung), na pewno należy to zrobić oddzielnie.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – brzmi dobrze, ale rzadko się przydaje

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (Unfallversicherung) dla większości ludzi brzmi oczywiście rozsądnie. Strach przed poważnym wypadkiem jest stosunkowo duży, zwłaszcza że każdy może stać się ofiarą wypadku przez przypadek. Ale: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zazwyczaj wypłaca odszkodowanie tylko w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, tzn. w przypadku poważnego inwalidztwa. Jednak tylko dwa procent wszystkich ciężkich przypadków niepełnosprawności to również urazy spowodowane wypadkiem. Ponadto sumy ubezpieczenia w ramach polis wypadkowych są zazwyczaj tak niskie, że nie pokrywają rzeczywistej szkody.

Dzienne świadczenie szpitalne – wiele obiecuje, niewiele daje

Zasadniczo nikt nie potrzebuje dziennego ubezpieczenia (Krankenhaustagegeldversicherung) na wypadek pobytu w szpitalu: W przypadku pobytu w szpitalu ubezpieczenie zdrowotne pokrywa utratę zarobków poprzez dalsze wypłacanie wynagrodzenia za czas choroby, co najmniej przez okres sześciu tygodni. Ponadto, ubezpieczenie to płaci tylko za medycznie konieczny pobyt w szpitalu, a nie za czas leczenia ambulatoryjnego w domu. Nie gwarantuje zakwaterowania w pokoju jedno- lub dwuosobowym, to samo dotyczy leczenia przez ordynatora. Również często obiecywany codziennie dodatkowy kosz owoców, można sobie załatwić taniej.

Ponieważ ubezpieczenie dziennego zasiłku szpitalnego kosztuje miesięcznie około jednej piątej tego, co obiecuje za dzień pobytu w szpitalu. Zatem aby taka polisa się opłaciła, musiałbyś spędzać jeden dzień w szpitalu co pięć miesięcy lub ponad dwanaście dni co pięć lat. Ubezpieczenie chorobowe na diety (Krankentagegeldversicherung) ma znacznie więcej sensu. W nagłych wypadkach pokrywa ono różnicę w dochodach pomiędzy zasiłkiem chorobowym a regularnymi dochodami.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci – lepiej od razu odkładać na konto

Niektórzy ludzie boją się, że po ich śmierci ich bliscy będą musieli zapłacić za drogi pogrzeb. Jeśli jednak chcemy tego uniknąć, lepiej jest zostawić im konto bankowe niż wykupić ubezpieczenie na wypadek śmierci (Sterbegeldversicherung). Ponieważ większość z tych polis jest po prostu zbyt droga – zwłaszcza dla osób starszych. Na przykład, jeśli masz 65 lat i chcesz, aby kwota 5000 euro została wypłacona w przypadku twojej śmierci, szybko zapłacisz ponad 30 euro miesięcznie. Przy okresie ubezpieczenia wynoszącym 20 lat jest to imponująca kwota 7200 euro. Innymi słowy, więcej niż jest wypłacane najbliższym krewnym.

Również zbędne: Ubezpieczenie telefonu komórkowego, bagażu, szyb od stłuczenia, a także ubezpieczenie pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie bagażu (Reisegepäckversicherung) jest popularne wśród urlopowiczów, ale jest też drogie. Można na to wydać 120 euro rocznie, ale w końcu często nie odzyskuje się ani walizki, ani… pieniędzy za jej zawartość. Ponieważ zapisy wielu umów zawierają wiele obostrzeń, a ubezpieczyciele rzadko rekompensują szkody.

Nie brakuje również ubezpieczeń od wszelkiego rodzaju stłuczeń. Ale wiele wpadek jest raczej drobnych. Dlatego bardziej opłaca się tu iść na ryzyko niż sięgać po ubezpieczenie. Zwłaszcza, że wiele firm i tak zwraca tylko aktualną wartość takich częściowo już zużytych przedmiotów codziennego użytku. Przy okazji: koszty następstw nieszczęśliwych wypadków pasażera (Insassenunfallversicherung) jest i tak pokrywane z ubezpieczenia samochodu.

Ubezpieczenie zawartości domu – kwestia sporna

Wiele osób posiada ubezpieczenie zawartości domu (Hausratversicherung), ponieważ obawiają się, że wyposażenie może zostać zniszczone przez pożar lub awarię rury wodociągowej, a wymiany będą kosztowne. Rzecznicy konsumentów uważają, że w większości przypadków nie jest to konieczne: Ubezpieczenie domu jest opłacalne tylko w przypadku wyjątkowo drogich mebli – ale wtedy polisa również staje się droga.

Także właściciele drogich rowerów często wykupują ubezpieczenie domowe, aby chronić swoje rowery. Należy jednak dokładnie przyjrzeć się, jak wysoka jest dopłata, jaka jest wartość roweru, który zostanie zrefundowany w razie potrzeby, a przede wszystkim, w jakich sytuacjach rowery są w ogóle objęte ubezpieczeniem. Często stosuje się skomplikowane klauzule wyłączające.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – konieczność w razie nieszczęśliwych wypadków

Jest to tak naprawdę najważniejsze ubezpieczenie ze wszystkich: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (private Haftpflichtversicherung). Ponieważ nawet niewielka nieostrożność może szybko doprowadzić do tego, że ktoś zostanie ranny. Zwłaszcza w przypadku poważnych szkód na osobach lub budynkach, dochodzone odszkodowania mogą być bardzo wysokie – a nawet zagrażać egzystencji. Dlatego każda osoba dorosła powinna mieć wykupioną prywatną polisę OC. Warto przy okazji wspomnieć, że płaci ona również wtedy, gdy spowodujemy szkodę przez zaniedbanie. A nawet dobre polisy kosztują nie więcej niż około 50 euro rocznie.

Ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu – na wypadek poważnej choroby

Należy ubezpieczyć własną zdolność do pracy. I to jak najwcześniej, bo tym tańsza polisa. Ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu (Berufsunfähigkeitsversicherung) zapewnia miesięczny dochód w przypadku, gdy z powodu trwałej choroby nie można już wykonywać swojego zawodu.

W przypadku niezdolności do pracy (Arbeitsunfähigkeit) ustawowa kasa emerytalna (gesetzliche Rentenkasse) wypłaca rentę z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy zarobkowej (Erwerbsminderungsrente). Jednak średnia miesięczna kwota 700 euro nie wystarcza najczęściej na utrzymanie dotychczasowego standardu życia. Ponadto należy się ona dopiero wtedy, gdy dana osoba nie może już wykonywać żadnej pracy.

Ubezpieczyciele często podsycają obawy, ostrzegając, że statystycznie jedna na cztery osoby stanie się niezdolna do pracy w ciągu swojego życia. Niewiele to mówi o rzeczywistej liczbie przypadków, zależy ona w dużym stopniu od wykonywanego zawodu. Ponadto, niezdolność do pracy często nie trwa aż do emerytury. Dlatego każdy musi sam sprawdzić, jaki zawód chce ubezpieczyć. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej (Erwerbsunfähigkeitsversicherung) może być również tańszą alternatywą.

Polisa na życie to ewentualnie opcja

Ubezpieczenie na życie (Risiko-Lebensversicherung) wypłaca dużą sumę pieniędzy osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego przedwczesnej śmierci. Takie polisy pozwalają głównemu żywicielowi rodziny objąć ochroną ubezpieczeniową pozostałych członków rodziny. Ma to również sens w przypadku par, które właśnie kupiły razem dom, którego partner nie byłby w stanie spłacić sam. W takich przypadkach ubezpieczenie na życie ma sens.

samo życie nr 3/2021 www.samo-zycie.de

Grafik: www.pixabay.com