Zdrowie – ubezpieczenie w Niemczech i w Europie

Jeśli jesteś obywatelem UE i przebywasz w Niemczech, od statusu Twojego pobytu zależy, czy nadal posiadasz ubezpieczenie w kraju pochodzenia przez fundusz zdrowia, czy też podlegasz przepisom systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech.