ABC-Integracji – Poradnik wiedzy i wskazówek

Publikacja, którą przedstawiamy Państwu w formacie PDF jest owocem 2,5 realizacji projektu “Info-Point-Polregio. Sieć struktur społecznych w NRW. Projekt na rzecz wzmocnienia kompetencji społecznych migrantów polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii. Wkład w partycypację społeczną i integrację.
Projekt był realizowany przez stowarzyszenie Polregio e.V. z Aachen i finansowany przez Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii.
W 2022 roku Polska świętuje swoją pełnoletniość w Unii Europejskiej. Wraz z przystąpieniem w maju 2004 roku do UE nasz kraj wstąpił na ścieżkę integracji z zachodnią częścią kontynentu, co otworzyło dla obywateli i obywatelek Polski szereg nowych możliwości, w szczególności z dniem 30 kwietnia 2011 przestały też obowiązywać wcześniejsze ograniczenia w postaci czasochłonnych procedur administracyjnych i kontroli zezwoleń na pracę.
Ten poradnik pod nazwą “ABC Integracji” jest zbiorem nie tylko teoretycznej wiedzy, wskazówek i formularzy.
Przede wszystkim zawiera on praktyczne rekomendacje, które napisało życie na emigracji, a zebrali je nasi eksperci, współpracownicy i wolontariusze, którzy wspólnie z nami tworzyli Info-Point-Polregio w NRW.
Serdeczne podziękowania i wyrazy ogromnego uznania za trud i często opracowywanie niekonwencjonalnych rozwiązań na ścieżce niesienia pomocy Polkom i Polakom w NRW składam na ręce całego zespołu Info-Point-Polregio w NRW!
Państwu życzę przede wszystkim dobrej i pożytecznej lektury.
Zapraszamy krok po kroku do wstąpienia na ścieżkę integracji na emigracji!


Joanna Szymańska
Kierownik naukowy projektów Polregio e.V. w NRW: Info-Point i Info-Forum