Platforma informacyjna FORUM POLONICUM

Zespół redakcyjny / Redaktionsteam:

koordynator projektu
Projektkoordination
Wiesław Lewicki

redaktor naczelny

Chefredakteur

Andreas Hübsch
kierownik projektu
Projektleitung
Joanna Szymańska
nauka języka polskiego
Polnische Sprache
Grażyna Kamień-Söffker
media społecznościowe
Sozliale Medien
Magdalena Kowalska

tematy prawne
Recht

Anna Klimaszewska-Golan
Mediathek Markus Palczyński
Multimedia Jurek Uske
Webmaster Piotr Góralski

kontakt:   info @ forum-polonicum. de