Platforma informacyjna FORUM POLONICUM

Zespół redakcyjny / Redaktionsteam:

kierownik projektu
Projektktleitung
Joanna Szymańska

redaktor naczelny Chefredakteur

Dr. Adrianna Tomczak
koordynator projektu
Projektkoordination
Wiesław Lewicki
nauka języka polskiego
Polnische Sprache
Grażyna Kamień-Söffker
media społecznościowe
Sozliale Medien
Magdalena Kowalska
Multimedia Jurek Uske
Mediathek Markus Palczyński
Webmaster Piotr Góralski
   

kontakt:   info @ forum-polonicum. de