Analiza polityczna sytuacji języka polskiego w Niemczech – stanu na czerwiec 2021 r.

Stanowisko Konferencji (17 czerwca 2021 r.)
Analiza polityczna sytuacji języka polskiego w Niemczech – stanu na czerwiec 2021 r. (17 czerwca 2021 r.)
Konferencja Federalna Grup Roboczych ds. Języka Polskiego to platforma współpracy osób i organizacji, które angażują się na rzecz języka polskiego w Niemczech.
Konferencja została powołana do życia 14.12.2019 w Hanowerze.