Zmiany genracyjne w berlińskim Biurze Polonii

Zarząd Konwentu Organizacji Polonijnych w Niemczech T.z. (Konvent e.V.) 06.12.2021 powołał nowego kierownika Biura Polonii w Niemczech z siedzibą w Berlinie. Dotychczasowy kierownik Alexander Zając zasygnalizował tym zmianę generacyjną. 

Decyzja Konwentu była poprzedzona procesem aplikacyjnym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej od kandydatów wymagana była m.in. wiedza na temat zagadnień Polonii w Niemczech, zaangażowanie polonijne oraz prezentacja koncepcji biura na następne lata. 

Zarząd wybrał Klaudynę Droske, która doświadczenie zawodowe zbierała w niemieckiej polityce i dyplomacji. Jest wieloletnią działaczką polonijną w Berlinie, która również od wielu lat działa charytatywnie, wspierając dzieci z domów dziecka w Polsce i Niemczech.

„Konwent Organizacji Polonijnych niejednokrotnie zaznaczał, że przygotowuje się do zmiany w zarządzaniu Biura Polonii w Niemczech. Cieszymy się, że mogliśmy ten proces zainicjować i oddajemy Biuro w ręce doświadczonej osoby. Dziękuję jednocześnie wszystkim, którzy od początku byli zaangażowani w nasz projekt, pracowali i towarzyszyli podczas jego najważniejszych etapów. Nie zawsze było łatwo, ale razem udało nam się zbudować fundament, na którym teraz mogą pracować dalsze generacje“, mówi Alexander Zając.

„Bardzo się cieszę, że po krótkim zapoznaniu się z pracami biura od kwietnia br przejmę zarządanie Biurem Polonii. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło i jestem dumna, że mogę działać na rzecz polskiej społeczności w Niemczech. Przede wszystkim zależy mi na otwartym dialogu międzypokoleniowym, opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dziękuję jednocześnie Panu Alexandrowi Zającowi za jego wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz Polonii w Niemczech oraz Konwentowi za ogromne wyróżnienie i powierzenie mi tak odpowiedzialnej misji“, mówi Klaudyna Droske.

Redakcja

Polonia Viva

Foto: Matthias Kauffmann i Tobias Koch