Czy w Niemczech można zbierać grzyby?

Sezon grzybowy w pełni, ale czy w Niemczech można zbierać grzyby? A jeśli tak, to gdzie i ile? Dobrze znać odpowiedzi na te pytania, zanim wybierzemy się na grzybobranie.

Czy wolno zbierać grzyby?

Zbieranie grzybów w Niemczech jest dozwolone, pod warunkiem, że przestrzegane są określone zasady i przepisy.

Ile grzybów wolno zbierać?

Grzyby wolno zabierać na potrzeby własne, w niewielkich ilościach. Dozwolone ilości różnią się w zależności od regionu.

Zwykle jest to do dwóch kilogramów grzybów. Niedozwolone jest natomiast zbieranie grzybów w bardzo dużych ilościach, a także ich sprzedawanie. W niektórych przypadkach grozi za to grzywna w wysokości do 10 000 euro.

Gdzie mogę zbierać grzyby?

Wybierając się na grzyby, lepiej wybrać lasy państwowe. W przypadku lasów prywatnych należy być ostrożnym. Nie wszyscy właściciele wyrażają zgodę na zbieranie grzybów na ich terenie. Przede wszystkim należy unikać lasu, jeśli jest ogrodzony, jeśli są znaki zakazujące wstępu lub jeśli jest to obszar z głównie młodymi drzewami. Dla pewności warto zasięgnąć informacji u lokalnych mieszkańców lub w urzędzie gminy. W niektórych gminach dostępne są ulotki lub mapy z wykazem obszarów, w których można zbierać grzyby.


Przepisy regulujące zbieranie grzybów, różnią się w poszczególnych krajach związkowych. Dokładne regulacje znajdują się w poniższych dokumentach:

 • Baden-Württemberg: § 37 Waldgesetz des Landes Baden-Württemberg,
 • Bayern: Art. 13 Bayerisches Waldgesetz,
 • Berlin: § 14 Waldgesetz des Landes Berlin,
 • Brandenburg: § 15 Waldgesetz des Landes Brandenburg,
 • Bremen: § 13 (Bremisches Waldgesetz,
 • Hamburg: § 9 Waldgesetz des Landes Hamburg,
 • Hessen: § 15 Hessisches Waldgesetz,
 • Mecklenburg-Vorpommern: § 28 Waldgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
 • Niedersachsen: § 23 Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung,
 • Nordrhein-Westfalen: § 2 Landesforstgesetz,
 • Rheinland-Pfalz: § 22 Waldgesetz des Landes Rheinland-Pfalz,
 • Saarland: § 25 Waldgesetz des Saarlands,
 • Sachsen: § 11 Waldgesetz für den Freistaat Sachsen,
 • Schleswig-Holstein: § 17 Waldgesetz des Landes Schleswig-Holstein,
 • Thüringen: § 6 Thüringer Waldgesetz.

Jakich grzybów nie wolno zbierać?

Należy również pamiętać, że niektóre grzyby, nawet te jadalne, są w Niemczech gatunkami chronionymi. Reguluje to Federalne rozporządzenie o ochronie gatunkowej (§2 ust. 1 BartschV).