Dwujęzyczne dzieci: bardziej otwarte, empatyczne, wrażliwe… ?

Wiele się mówi o tym, w jaki sposób dwujęzyczność wpływa na mózg naszych dzieci (i nasz także jako osób wielojęzycznych). Często pomija się jednak emocjonalne korzyści wynikające z posiadania dwóch lub większej ilości języków. A przecież nie są one mniej cenne niż atuty intelektualne, wprost przeciwnie. Wpływają one bowiem pozytywnie zarówno na dziecko, jak i osoby, które z nim obcują. Oto kilka przykładów.

Otwartość i szacunek dla różnic

Dzieci dwujęzyczne są bardziej otwarte na różnice i skłonne do empatii. Będąc od małego w kontakcie z odmiennymi sposobami nazywania osób, rzeczy, zjawisk… w każdym z języków, jest im łatwiej uszanować inne opinie czy pozycje. Według idea: jeśli istnieją różne możliwości nazywania wszystkiego, co nas otacza, mogą także istnieć różne sposoby ich postrzegania. Krótko mówiąc, jedna racja nie wyklucza drugiej. Nawet jeśli mamy odmienne zdania, nie oznacza to, że jedno z nich musi być błędne.

Jednocześnie pomaga im to w „odsunięciu” na bok własnych przekonań i przyjęcia punktu widzenia drugiej osoby. Mamy tu do czynienia z tą samą zasadą, która reguluje rozmowy osób dwujęzycznych. Raz jeden język, raz drugi schodzi na dalszy plan, w zależności od rozmówcy.

Zniuansowane punkty widzenia

Dwujęzyczność przyczynia się także do niuansowania wyrażanych opinii. Według kanadyjskiego eksperymentu (z lat pięćdziesiątych), dwujęzyczne dzieci są ostrożniejsze w wydawaniu sądów. Grupy dzieci jedno i dwujęzycznym słuchały lektury po francusku i angielsku w wykonaniu osób trzecich. Następnie poproszono je o przypisanie tym osobom cech charakteru. Dzieci jednojęzyczne bez wahania określały je w kategoryczny sposób (mądry, ładny, śmieszny). Natomiast dzieci dwujęzyczne wydawały mniej jednoznaczne sądy: interesujący, niepewny, pomysłowy. Świadczy to nie tylko o ich otwartości, ale także o unikaniu wydawania pochopnych opinii.

Wrażliwość w sensie ogólnym

Znajomość języków umożliwia dostęp do kultur, z których te języki się wywodzą. Dzięki regularnym kontaktom z przynajmniej dwoma kulturami, wrażliwość dzieci dwujęzycznych rozwija się na ogół intensywniej. Dodatkowe refleksje, wzruszenia, wyrażanie uczuć i emocji w dwojaki sposób wzbogacają ich spojrzenie na świat i relacje z innymi osobami. 

Otwartość, szacunek, ciekawość świata, wrażliwość… To jedynie główne korzyści emocjonalne wynikające z dwujęzyczności. Czyż nie tego właśnie chcemy dla naszych dzieci? Jedynie od nas zależy, czy im to podarujemy. Gorąco Was do tego zachęcam.

 Anna Jachim

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/