Dwujęzyczność receptywna – przyczyny, symptomy, rozwój

Dwujęzyczność receptywna (czasami błędnie nazywana dwujęzycznością pasywną lub bierną) występuje u osób, które rozumieją dany język, ale nie są w stanie się w nim porozumieć. Jest to dość częste zjawisko u dzieci wychowywanych w dwujęzycznym środowisku. Duża część z nich rozumie język rodziców, ale nie potrafi w nim rozmawiać.

Przyczyny dwujęzyczności receptywnej

Dwujęzyczność receptywna dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Rozwija się ona, jeżeli kontakt z językiem jest niewystarczający i osoba nie potrzebuje regularnie się nim posługiwać. Klasyczna sytuacja to taka, w której dziecko rozumie rodzica, kiedy zwraca się do niego w języku polskim, ale samo odpowiada mu w języku niemieckim / angielskim / francuskim (języku kraju, w którym mieszka).

Po czym poznać dwujęzyczność receptywną?

Po czym można poznać, że dziecko rozwija dwujęzyczność receptywną? Świadczą o tym następujące zachowania. Dziecko nie odpowiada pełnymi zdaniami ani nie rozpoczyna rozmów w języku mniejszościowym (polskim). Nie porusza także w tym języku nowych tematów, nie okazuje w nim emocji, nie reaguje w nim spontanicznie. Oznacza to, że czuje się na tyle niepewnie w swoim języku mniejszościowym, że ogranicza używanie go do niezbędnej konieczności.

Od receptywności do aktywności

Proces uaktywniania dwujęzyczności receptywnej może być zarówno szybki, jak i mozolny. U niektórych dzieci przedłużony pobyt w kraju rodzica sprawia, że zaczynają mówić w języku mniejszościowym (polskim). U innych wymaga on codziennej, regularnej i długotrwałej pracy ze strony rodzica. Wszystko zależy od motywacji i potrzeby odczuwanej przez dziecko. Pamiętajmy jednak, że sam fakt, że dziecko rozumie język, to już bardzo dużo. Uaktywnienie języka jest bowiem prostsze i szybsze niż uczenie się go od podstaw.

Więcej o dwujęzyczności receptywnej w nagraniu: https://youtu.be/_aSIV62RAHA

Anna JACHIM

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/