HSU – Nauczanie w języka ojczystego – stan na maj 2019 r.

Częścią polityki integracyjnej Nadrenii Północnej-Westfalii jest nauczanie języka ojczystego (HSU). Zapewnienie nauczania języka ojczystego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych jest obowiązkiem państwa.

Pierwotnym celem HSU było wspieranie dzieci i młodzieży ze środowisk imigranckich „w szczególności jako podstawowy warunek powrotu do kraju ojczystego ich rodziców” w utrzymaniu lub nauce języka, którym się tam posługują. Zostało to również sformułowane w dekrecie prekursorskim do dekretu z 2009 r. Dziś ten cel wspierania „powrotu” zszedł na dalszy plan. HSU rozwinęła się w samodzielną usługę. Pojęcie „język ojczysty” w dużej mierze zastąpił termin „język ojczysty”, ponieważ dla wielu uczących się „język ojczysty” nie jest już „językiem ojczystym”. Innym używanym terminem jest „język rodzinny”.

HSU stanowi obecnie ofertę dla uczniów z międzynarodową historią rodziny, którzy dorastają dwu- lub wielojęzycznie w języku niemieckim oraz w jednym lub kilku innych językach.

Więcej informacji:

Kommunale Integrationszentren – Integrationsstelle NRW (Bezirksregierung Arnsberg):
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/herkunftssprachlicher-unterricht-0

Herkunftssprachlicher Unterricht (PDF w j. niem.):
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/documents/Faktenblatt-HSU.pdf

Przykladowy formularz do zameldowania dziecka:

https://cdn.website-editor.net/856119ad1cf54def81ac9839928d7938/files/uploaded/MK_HSU_Anmeldung%25202021-2022.pdf