Info-Point, informacje o sieci struktur socjalnych

Info-Point-Polregio to projekt na rzecz wzmocnienia kompetencji społecznych migrantów polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii Północnej – Westfalii, oraz wkład w partycypację społeczną i integrację. W ramach projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu Północna Nadrenia-Westfalia w NRW wypracowana zostanie systemowa oferta wsparcia dla migrantów, w pierwszej kolejności polskiego pochodzenia, niemniej jednak projekt jest otwarty i obejmuje zasięgiem swojego działania również inne grupy migrantów zamieszkujących NRW.

W czterech największych miastach Nadrenii Polnocnej-Westafalii: Aachen, Essen, Wuppertalu i Kolonii od stycznia działają specjalne punkty, w których m.in. polscy migranci mogą uzyskać wsparcie. W każdym z nich można osobiście lub telefonicznie skonsultować daną sprawę, z którą sami nie potrafimy sobie do końca poradzić. Wkrótce fachową poradę będzie można znaleźć także online m.in. poprzez wideo i spoty doradcze. Bedą również organizowane spotkania otwarte poświęcone konkretnej problematyce, np. prawo podatkowe, umowy, prawo pracy, ubezpieczenia, wsparcie psychologiczne i świadczenia socjalne, nauka języka polskiego jako dziedziczonego i jezyka niemieckiego  oraz inne formy wsparcia indywidulanego.

 Koncepcja Info-Pointów zakłada wzmocnienie kompetencji migrantów, w pierwszej kolejności polskiego pochodzenia, Zależy nam, by wszystkie grupy społeczne mogły mieć jednakowy dostęp do informacji, która jest podstawą równoprawnego funkcjonowania w danym środowisku, podkreśla Joanna Szymanska dyrektor projektu.

„Info- Point Polregio jest wyjątkowym projektem. To nie tylko miejsce, gdzie Polacy i nie tylko mają dostęp do rzetelnej i profesjonalnej informacji po polsku, ale to również  budowanie  pewnej społeczności – grupy profesjonalistów, gotowych udzielić pomocy i wsparcia swoim rodakom. A miejsc, gdzie można uzyskać rzetelne informacje całkowicie za darmo wcale nie ma tak wiele. Jeśli ktoś nie zna dobrze języka niemieckiego to trudniej mu znaleźć te informacje w internecie. Nasz Punkt jest miejscem, gdzie wszyscy mogą się spotkać: ci, którzy szukają informacji i wsparcia i ci, którzy mają wiedzę i doświadczenie w danym temacie. Podsumowując – Info-Point dla mnie to takie polskie miejsce, które łączy“ – mowi Magdalena Kowalska, koordynator Info-Point-Essen.

Celem długofalowym projektu jest sprzyjanie tworzeniu trwałych struktur socjalnych na zasadzie sieciowania (networkingu), dbałość o profesjonalne rzecznictwo interesów oraz kompleksowe i wielodziedzinowe wsparcie migrantów w każdym wieku w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Zapraszamy do kontaktu w biurze projektu oraz śledzenia strony projektu na Facebooku.

Joanna Szymanska / Dyrektor Projektu

tel. 0179 611 84 94
e-mail: joanna.szymanska@polregio.eu

Biuro Polregio e.V.
Reichsweg 30 (Nadelfabrik)
52068 Aachen
(tylni budynek III piętro)

info-point@polregio.eu
FB // info point polregio //
www.polregio.eu

UWAGA! Ze względu na pandemię koronawirusa dyżury ekspertów wyłącznie online i telefonicznie.

Prosimy śledzic stronę internetową projektu i facebooka!


Info-Point-Aachen

Koordynatorzy:
Blanka Zaborowski,  blanka.zaborowski@polregio.eu
– wtorki  10:00-14:00 – tel. 0157 530 999 70
Kazimierz Brucki,    kazimierz.brucki@polregio.eu
– czwartki 14:00-17:00 – tel. 0176 419 102 59
GDZIE?
Nadelfabrik, Polregio e.V.
Reichsweg 30, 52068 Aachen


Info Point-Kolonia

Koordynator: Anna Golan, anna.golan@polregio.eu
– wtorki :10.00-13.00  i czwartki  16:00-19:00  – tel. 0177 412 33 22
GDZIE?
Jugendmigrationsdienst Köln (AWO)
Arbeiterwohlfahrt Mittelrhein e.V.
Amsterdamer Strasse 232, 50735 Köln


Info-Point Wuppertal

Koordynator: Piotr Siegfanz, pbasileos@gmx.net
– wtorki, 10.00-12.00 (pierwsze w miesiącu) i środy 14.00-20.00 – tel. 0173 274 40 03
GDZIE?
Polnischer Klub e.V.
An der Klingelnholl 51, 42281 Wuppertal


Info-Point Essen

Koordynator: Magdalena Kowalska, magdalena.kowalska@polregio.eu
– wtorki 15:00-18:00 i czwartek 10:00-13:00 – tel. 0152 362 485 65
GDZIE?
VielRespektZentrum
Rottstraße 24-26, 45127 Essen


Uwaga! 

Terminy i godziny, jak również miejsca poszczególnych dyżurów w miastach mogą ulec zmianom. Prosimy śledzić strony projektu oraz Facebooka. Informacje są aktualizowane na bieżąco.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu Północna Nadrenia-Westfalia I realizowany przez stowarzyszenie Polregio e.V. z Aachen