Intytut Polski w Düsseldorfie

zdj. Instytut Polski

Intytut Polski w Düsseldorfie jest jednym z Instytutów Polskich rozsianych po całym świecie, powołanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w celu intensyfikacji stosunków społecznych i kulturalnych między krajem goszczącym a Polską poprzez prezentację polskiej kultury we wszystkich jej aspektach, a także polityki, historii, społeczeństwa i edukacji.

Instytut Polski, założony w 1993 roku w Düsseldorfie, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Nadrenii Północnej-Westfalii oraz sąsiednich krajów związkowych: Nadrenii-Palatynatu, Hesji i Kraju Saary. Działalność firmy wykracza daleko poza jej imponującą siedzibę. Obok organizowanych lokalnie wystaw, seminariów, warsztatów, wykładów i dyskusji Instytut aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach niemieckich muzeów i uniwersytetów. Pomaga w kształtowaniu programów teatrów, festiwali kulturalnych, sal koncertowych i kinowych, organizuje wyjazdy studyjne i wyjazdowe.

Instytut Polski w Düsseldorfie wychodzi w swoich działaniach z założenia, że skuteczna polityka kulturalna musi uwzględniać także perspektywę ogólnoeuropejską. Wśród podejmowanych tematów znalazły się m.in. współpraca w ramach UE, dialog polsko-żydowski, a także pozycja Polski w kontekście sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współpraca ze wschodnimi krajami akcesyjnymi i partnerskimi UE oraz ich sąsiadami.

Podstawą prawną pracy Instytutów Polskich w Niemczech jest „Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r.”. Została ona otwarta w 1993 roku jako jedyna tego typu instytucja w zachodnich krajach związkowych Niemiec. Powstanie Instytutu w Düsseldorfie jest ściśle związane z przełomem politycznym lat 1989/1990 w Europie Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji na stronie Instytutu: www.instytutpolski.pl/duesseldorf/