Jak wpływać na stosunek dziecka do języka polskiego?

Pozytywny stosunek dziecka do języka polskiego jest jednym z głównych warunków, żeby dziecko wychowywane dwujęzycznie posługiwało się nim na co dzień. Jak bowiem zmotywować dziecko do mówienia po polsku, jeśli w jego oczach język polski jest czymś negatywnym? Na szczęście dzięki kilku prostym zachowaniom rodzic jest w stanie wpłynąć na sposób, w jaki postrzega ono język i kulturę polską.

Przykład rodzica

Pierwszym i kluczowym elementem jest przykład rodzica. Dziecko najczęściej wzoruje się na rodzicu, który jest dla niego modelem. Oznacza to, że jeśli rodzic chętnie mówi po polsku, w tym także poza domem i w obecności innych osób, dziecko postrzega język polski jako coś pozytywnego. Równie ważny jest życzliwy stosunek rodzica do Polski i polskiej kultury. Im pochlebniej rodzic się o nich wyraża, tym większą wartość dziecko będzie im przypisywał. Dotyczy to także drugiego rodzica, nawet jeśli nie posługuje się on językiem polskim.

Reakcje na zachowanie dziecka

Następnie ogromną rolę odgrywają reakcje rodzice na zachowania językowe dziecka. Chwalenie dziecka za wysiłki w mówieniu po polsku, gratulowanie mu postępów i wytrwałości podnosi wartość języka polskiego w oczach dziecka. W tym samym czasie motywuje je to do kontynuowania. Dziecko bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że jego starania są przez rodzica docenione.

Kultura, emocje, Polska

Żeby dziecko wychowywane w dwujęzycznym kontekście miało motywację do mówienia po polsku, język polski musi mieć dla niego sens. Tym sensem może stać się polska kultura, emocjonalna więź z rodzicem, Polska jako kraj bliski sercu. Jeśli te trzy elementy są wystarczająco obecne w życiu dziecka, jego stosunek do języka polskiego może być tylko pozytywny. Dlatego przekazujmy dzieciom język polski w swoim kontekście kulturowym, w odniesieniu do nas jako rodziców i naszych polskich korzeni. Dzięki temu nasz ojczysty język znajdzie swoje miejsce także w sercach naszych dzieci.

Anna JACHIM

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/