Jak zapisać dziecko na język polski w szkole w Dolnej Saksonii

Niezależnie od tego, czy w szkole, do której zapisujesz dziecko, są już lekcje j. polskiego czy nie, zapisz dziecko na j. polski w chwili zapisywania go do szkoły.
Zobowiązująca deklaracja udziału w j. polskim:

Na górze należy wpisać adres szkoły, na dole wyrażona jest zgoda na podanie Twojego nazwiska, numeru telefonu i adresu e-maila innym zainteresowanych rodzicom; jeżeli się zgadzadz to dopisz swój adres e-maila, jeżeli się nie zgadzasz to skreśl odpowiednie punkty lub cały ten akapit.

1. Jeżeli w szkole, do której zapisujesz dziecko, jest już j. polski, zostanie ono przydzielone do jednej z istniejących grup.
2. Jeżeli w szkole, do której zapisujesz dziecko, nie ma języka polskiego, to:
a) dziecko może uczęszczać na zajęcia z języka polskiego do sąsiedniej szkoły (tam należy złożyć deklarację),
b) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z  wnioskiem o utworzenie nowej grupy j. polskiego.

Aby utworzyć nową grupę j. polskiego należy:

  • zebrać minimu 10 dzieci z własnej szkoły i ew. szkół sąsiednich
  • wypełnić deklarację udziału w j. polskim
  • zrobić listę dzieci zgłoszonych do udziału w j. polskim (nazwisko, imię, klasa)
  • najlepiej w osobistej rozmowie przedstawić dyrektorowi życzenie utworzenia grupy j. polskiego i złożyć na jego ręce listę dzieci i indywidualne deklaracje
  • zadbać o potwierdzenie przez szkołę otrzymania dokumentów np. przez ostemplowanie (koniecznie z datą) ich kopii, które zatrzymują rodzice

(podstawa prawna: RdErl. d. MK „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache“ v. 1.7.2014 (SVBl. S. 330), geändert durch RdErl. v. 4.11.2019 (SVBl. S. 624)

Z dotychczasowej praktyki wynika, że utworzenie nowej grupy j. polskiego może potrwać do 2 lat (brak nauczycieli), zatem zapisz swoje dziecko na j. polski już w chwili zapisywania go do szkoły, czyli z co najmniej rocznym wyprzedzeniem.

Konferencja Federalna Grup Roboczych ds. Języka Polskiego to platforma współpracy osób i organizacji, które angażują się na rzecz języka polskiego w Niemczech.
Konferencja została powołana do życia 14.12.2019 w Hanowerze.