Języki pochodzenia w UE: promocja? dyskryminacja?

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zapraszamy na dyskusję online 21.02.2022 r. o godz. 19.00: Języki pochodzenia w UE: promocja czy dyskryminacja? Z tej okazji zorganizowano się rundę dyskusyjną.

Spotkanie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81603879776?pwd=VjIxVWUzZE1qdzBoakVwNXQ5V2N0dz09

LIVE: https://www.facebook.com/Polnisches-Bundesnetzwerk-Partizipation-und-Soziales-1173811562711569/events

W Unii Europejskiej, którą jednoczy motto „Zjednoczona w różnorodności”, języki są bezpośrednim wyrazem tożsamości kulturowej. Różnorodność językowa jest podstawową wartością Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Unia „szanuje bogactwo swojej różnorodności kulturowej i językowej” (Karta Praw Podstawowych UE).

Jakie są aspiracje w poszczególnych państwach członkowskich?

Jakie zmiany można obecnie zaobserwować w UE w zakresie możliwości nauki języka kraju ojczystego i jak wygląda sytuacja w zakresie nauki języka polskiego w Niemczech i nauki języka niemieckiego w Polsce?

W 15 krajach europejskich 80% osób w wieku od 25 do 64 lat posługuje się co najmniej jednym językiem obcym. Niemcy zajmują w tej statystyce 18 miejsce (Eurostat 2016), a w Polsce na promocję języka niemieckiego obcięto ostatnio 40 mln zł z polskiego Ministerstwa Edukacji.

Czy nauka języka kraju pochodzenia może być instrumentalnie wykorzystywana przez kraje pochodzenia? A jeśli tak, to w jaki sposób? Czy może to prowadzić do niepewności zatrudnienia i dyskryminacji płacowej nauczycieli języków, z których pochodzą?

W dyskusji zwrócimy uwagę na aktualne wydarzenia w UE, które mogą pogłębić już istniejącą dyskryminację obywateli UE* w krajach członkowskich.

Organizatorzy:

Polska Federalna Sieć ds. Partycypacji i Spraw Społecznych „PartOfEurope

EUMigra Fach- und Servicestelle EU-Migration Saxony-Anhalt

Info-Forum-Polregio w NRW

Polska Rada Społeczna e.V.

PROGRAM