Kogo obejmuje obowiązek podatkowy w Niemczech

Kogo obejmuje obowiązkowe rozliczenie podatku? Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej dotyczy przede wszystkim osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów:

– posiadają III lub VI klasę podatkową (niem. Steuerklasse),

– mają zarejestrowaną na terenie Niemiec działalność gospodarczą (niem. Gewerbe),

– pobierają w Niemczech świadczenia m.in. zasiłek dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld I),

– zasiłek wychowawczy (niem. Elterngeld), 

– zasiłek chorobowy (niem. Krankengeld),

– pracowały w ciągu roku u więcej niż jednego pracodawcy, 

– oboje małżonków pracuje na terenie Niemiec (jeden z małżonków ma III a drugi V klasę podatkową).

– dostały odprawę tzw. Abfindung 

– emeryci z emeryturą 1.500 miesięcznie 

– osoby, które otrzymały powiadomienie od niemieckiego urzędu o konieczności złożenia deklaracji podatkowej.

– w jednym i tym samym roku jesteśmy zatrudnieni i pobieramy zasiłek dla bezrobotnych 

Wśród Polonii w Niemczech panuje przekonanie że dokonanie jednego rozliczenia podatku w urzędzie skarbowym jest automatycznym obowiązkiem do corocznego rozliczania. To nieprawda. 

Ostateczny termin na złożenie oświadczenia podatkowego w Niemczech to 31 października każdego roku. Czyli podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego za 2021 rok do dnia 31.10.2022 .

Poniżej znajduje się tabela która pokazuje, od jakich dochodów zaczyna się obowiązek opodatkowania. 

Podpis: Małgorzata Ewa Uerlich 

www.facebook.com/pradna.bergheim