Kogo obejmuje obowiązek podatkowy w Niemczech

Kogo obejmuje obowiązkowe rozliczenie podatku? Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej dotyczy przede wszystkim osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów:

– posiadają III lub VI klasę podatkową (niem. Steuerklasse),

– mają zarejestrowaną na terenie Niemiec działalność gospodarczą (niem. Gewerbe),

– pobierają w Niemczech świadczenia m.in. zasiłek dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld I),

– zasiłek wychowawczy (niem. Elterngeld), 

– zasiłek chorobowy (niem. Krankengeld),

– pracowały w ciągu roku u więcej niż jednego pracodawcy, 

– oboje małżonków pracuje na terenie Niemiec (jeden z małżonków ma III a drugi V klasę podatkową).

– dostały odprawę tzw. Abfindung 

– emeryci z emeryturą 1.500 miesięcznie 

– osoby, które otrzymały powiadomienie od niemieckiego urzędu o konieczności złożenia deklaracji podatkowej.

– w jednym i tym samym roku jesteśmy zatrudnieni i pobieramy zasiłek dla bezrobotnych 

Wśród Polonii w Niemczech panuje przekonanie że dokonanie jednego rozliczenia podatku w urzędzie skarbowym jest automatycznym obowiązkiem do corocznego rozliczania. To nieprawda. 

Ostateczny termin na złożenie oświadczenia podatkowego w Niemczech to 31 lipca każdego roku. Czyli podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego za 2021 rok do dnia 31 lipca 2022.

Poniżej znajduje się tabela która pokazuje, od jakich dochodów zaczyna się obowiązek opodatkowania. 

Podpis: Małgorzata Ewa Uerlich 

www.facebook.com/pradna.bergheim