Konferencja uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kobiet

Konferencja dotycząca uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kobiet z międzynarodową historią już za nami. Byliśmy na niej – Joanna Szymanska wzięła udział w dyskusji panelowej: Jakie szanse i możliwości mają kobiety z międzynarodową historią rodzinną w polityce, edukacji i świecie zawodowym?Dyskusja zaowocowała wieloma wnioskami, które teraz należy przekuć w konkretne działania! Dobrze, ze nasz głos i doświadczenie „na i z emigracją” coraz częściej wybrzmiewają na spotkaniach fachowych. Dziękujemy Landowej Radzie Integracyjnej Landesintegrationsrat NRW za tę wartościową inicjatywę.(dziękujemy za zdjęcia Sabina Palluch)Die Konferenz zur Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben von Frauen mit internationaler Geschichte liegt hinter uns. Wir waren dabei – Joanna Szymanska nahm an der Podiumsdiskussion teil: Welche Chancen und Möglichkeiten haben Frauen mit internationaler Familiengeschichte in Politik, Bildung und Berufswelt?Die Diskussion führte zu vielen Schlussfolgerungen, die nun in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden müssen!Es ist gut, dass unsere Stimme und Erfahrung „in und mit der Emigration“ bei Fachtreffen immer öfter Gehör findet. Wir danken dem Landesintegrationsrat NRW für diese wertvolle Initiative.(Danke für die Fotos von Sabina Palluch)

Więcej na; https://www.facebook.com/infoforum.polregio