List gratulacyjny dla laureatów europejskich nagród Polonicus

W Święto Konstytucji 3 maja, które przypomina nam, że potrafimy być podmiotem, a nawet prekursorem historii i pozytywnych przemian, w pięknym mieście Akwizgranie wręczane są europejskie nagrody Polonicus dla osób pochodzenia polskiego osiągających sukcesy w Niemczech i Europie. Pomysłodawcą Nagrody jest jeden z najbardziej znanych animatorów życia polonijnego o wielkich zasługach dla polsko-niemieckiego dialogu Wiesław Lewicki.

Nagroda Polonicus ma dla Polonii duże znaczenie – pokazuje nam godne naśladowania przykłady zaangażowania i skuteczności, jest lustrem Polonii, w którym odbija się to, co w nas najlepsze. Jednym z zadań Biura Polonii w Berlinie, którym mam przyjemność kierować, jest promowanie jej przyszłych laureatów i laureatek, a nasz cel to kreowanie jedności w polonijnej różnorodności.

Wśród tegorocznych laureatów mamy faktycznie wielką różnorodność – politykę, biznes, kulturę i sport. Jest polityk o polskich korzeniach działający na rzecz dialogu, Josef Neumann, jest winiarz, Andrzej Greszta, są wybitne osobistości ze świata opery, Danuta Bernolak i Piotr Wnukowski, jest znany nam wszystkim piłkarz Łukasz Podolski. Laureatom i Laureatce gratuluję w imieniu Biura Polonii w Berlinie bardzo serdecznie i życzę dalszych sukcesów, satysfakcji, radości i wspaniałych owoców pracy. A my pozwólmy się zainspirować! Niech się święci 3 Maja.

dr hab. Brygida Helbig, kierowniczka Biura Polonii w Berlinie