Międzynarodowy Dzień Muzeów

Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony w tym roku 19 maja odbędzie się już po raz 47.

Spis wszystkich zarejestrowanych wydarzeń znajdziecie pod https://www.museumstag.de/programm/

W Niemczech Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony jest z dużym zaangażowaniem. Wiele muzeów w całym kraju oferuje bezpłatny wstęp, warsztaty i prelekcje, które mają na celu przyciągnięcie szerokiej publiczności i zainteresowanie jej bogactwem dziedzictwa kulturowego. To również doskonała okazja do odwiedzenia mniej znanych muzeów regionalnych, które często skrywają unikalne zbiory i historie.

Międzynarodowy Dzień Muzeów, obchodzony corocznie 18 maja lub w najbliższą tej dacie niedzielę, został ustanowiony w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM) w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat roli muzeów w rozwoju społeczeństwa.

Tematy przewodnie Międzynarodowego Dnia Muzeów zmieniają się co roku, odzwierciedlając aktualne problemy i wyzwania, z jakimi borykają się instytucje muzealne. W ostatnich latach tematy obejmowały takie kwestie jak inkluzja, zrównoważony rozwój, nowe technologie oraz rola muzeów w budowaniu społecznej spójności.

Jednym z najważniejszych aspektów tego dnia jest edukacja. Muzea odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu wiedzy historycznej, artystycznej i naukowej. Organizowane z tej okazji wydarzenia edukacyjne, takie jak lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, warsztaty tematyczne czy spotkania z ekspertkami i ekspertami, mają na celu przybliżenie społeczeństwu znaczenia i wartości dziedzictwa kulturowego.

Międzynarodowy Dzień Muzeów to także czas refleksji nad przyszłością muzeów. W dobie cyfryzacji i globalizacji instytucje te muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom, takim jak adaptacja do nowych technologii, ochrona zbiorów w dobie zmian klimatycznych, a także utrzymanie zainteresowania młodszych pokoleń. Innowacyjne rozwiązania, takie jak wirtualne zwiedzanie, interaktywne wystawy czy zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości, stają się coraz bardziej popularne i dostępne.

Warto podkreślić, że muzea są miejscami spotkań ludzi różnych kultur i pokoleń. Międzynarodowy Dzień Muzeów przypomina nam, że instytucje te nie tylko gromadzą i przechowują dzieła sztuki i artefakty, ale także pełnią ważną funkcję społeczną, promując dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie. Obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów to święto wszystkich, którzy cenią dziedzictwo kulturowe i chcą pogłębiać swoją wiedzę o świecie. To dzień, w którym muzea otwierają swoje drzwi szeroko dla wszystkich, zapraszając do odkrywania, nauki i inspirowania się bogactwem kulturowym, które one chronią i prezentują.

W Niemczech Międzynarodowy Dzień Muzeów jest koordynowany na poziomie krajowym przez Niemiecki Związek Muzeów i realizowany w ścisłej współpracy z zainteresowanymi muzeami. W 2024 roku Dzień Muzeów odbywa się pod patronatem przewodniczącej Bundesratu Manueli Schwesig.

Kasia Lorenc