Minijob – szansa na powrót mamy na rynek pracy

Jesteś mamą, chcesz poświęcać swojemu dziecku czas, a jednocześnie tęsknisz już za powrotem do pracy? A może chcesz po prostu trochę dorobić do domowego budżetu?

Minijob to forma zatrudnienia, która w takich sytuacjach będzie dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. To też dobry sposób, aby zdobyć doświadczenie i małymi krokami wejść na niemiecki rynek pracy.

Minijob – co to takiego?

Minijob, to forma ograniczonego zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, a także w gospodarstwach domowych. Zwolniona jest z podatku i większości składek. Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje takiego zatrudnienia:

  • 450-Euro-Minijobs –  pracownik może zarabiać miesięcznie nie więcej niż 450 euro. Zwykle jest to praca regularna. Jednak czas pracy i liczba wykonywanych obowiązków nie mają tu znaczenia. Dopuszcza się też przekroczenie limitu 450 euro, ale nie więcej niż 3 razy w roku. Przy czym w ciągu roku nie można zarobić więcej niż 5400 euro. Oznacza to więc, że jeśli w jednym miesiącu zarobimy więcej, to w innym powinniśmy dostać niższe wynagrodzenie.
  • Kurzfristige Minijobs – zatrudnienie krótkoterminowe. Pracownik nie nie może pracować dłużej niż trzy miesiące lub łącznie 70 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Osoba taka pracuje sporadycznie, a wysokość zarobków nie ma znaczenia.

O czym należy jeszcze wiedzieć?

  • Osoby pracujące na Minijob powinny otrzymywać przynajmniej minimalną stawkę godzinową, która wynosi obecnie 9,82 euro brutto i wolno im pracować maksymalnie 45 godzin miesięcznie. Gdy limit ten zostanie przekroczony, pracownik automatycznie traci status Minijobera i podlega takim samym regulacjom prawnym i ubezpieczeniowym, jak normalny pracownik.
  • Minijob jest praca na czas określony.
  • Przy pracy na Minijob nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia: zdrowotne, pielęgnacyjne i na wypadek bezrobocia.
  • Obowiązkowe są natomiast składki na ubezpieczenie emerytalne. Można jednak złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej składki, przy czym pracodawca jest dalej zobligowany do opłacania swojej części.
  • Pracę na Minijob można łączyć z innymi formami zatrudnienia. Osoba pracująca na etacie, może sobie dorabiać do pensji poprzez Minijob, pod warunkiem jednak, że nie jest to praca w tej samej firmie.
  • Osoba, która nie ma stałej pracy może pracować na Minijob u więcej niż u jednego pracodawcy. Jednak łączne dochody z wszystkich mini-prac nie mogą przekraczać kwoty 450 euro.
  • Osobie zatrudnionej na Minijob przysługuje płatny urlop w liczbie dni liczonych proporcjonalnie do liczby dni pracujących w miesiącu.
  • Szczegółowe informacje na temat tej formy zatrudnienia można znaleźć na stronie https://www.minijob-zentrale.de

Na niemieckim rynku pracy pojawia się wiele ofert na Minijob. Warto im się lepiej przyjrzeć i rozważyć taką opcję zatrudnienia. Nie jest to idealne rozwiązanie dla każdego i traktowane jest raczej jako forma dodatkowego źródła dochodu. Daje jednak szansę na podjęcie dodatkowej, nieopodatkowanej pracy. Wiele Polek przyjeżdża do Niemiec do swoich partnerów i zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. Praca na Minijob może być dla nich dobrym sposobem na dorobienie do domowego budżetu, a także szansą na powolny powrót na rynek pracy i zdobycie doświadczenia.

Sylwia Golian