Mój język jest ważny! – kampania społeczna

Mój język jest ważny, ja jestem ważna! – To kampania w mediach społecznościowych, którą zainicjowały członkinie Rad ds. Integracji w NRW i aktywistki polskiego pochodzenia. Pod hasłami takimi jak: „dwujęzyczność jest atrakcyjna, ty również“, „język – to więcej niż słowa“, „#MyLanguageMyIdentity“, „każdy język obcy poszerza horyzonty“, „dwujęzyczność- naszą silą“. Polki zwracają uwagę zarówno na korzyści płynące z dwujęzyczności i jednocześnie na możliwości nauki języka odziedziczonego (HSU) w Nadrenii Północnej-Westfalii. W ramach zaangażowania w Radach ds. Integracji oraz w radach miejskich Polki podjęły działania zmierzające do propagowania nauki języka polskiego m.in. na poziomie przedszkolnym, źródeł i możliwości finansowania oraz upowszechniana tych informacji wśród rodziców polskiego pochodzenia w NRW.

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień języka Ojczystego pod patronatem UNSECO. W 2021 roku pod hasłem: Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej”. (Fostering multilingualism for inclusion in education and society).

„UNESCO definiuje edukację wielojęzyczną jako “wykorzystywanie dwóch lub większej liczby języków jako narzędzi uczenia się i zdobywania wiedzy”. Termin „edukacja wielojęzyczna” powstał w 1999 roku dla określenia zjawiska posługiwania się co najmniej trzema językami w procesie edukacji: rodzimym dialektem (językiem społeczności lokalnej), językiem ojczystym oraz językami komunikacji międzynarodowej. Dwa pierwsze mają decydujące znaczenie w edukacji, natomiast języki obce niezbędne są dla zrozumienia problemów globalnych, pełnią więc ważną rolę w dorastaniu człowieka do globalnego obywatelstwa“.

„Dla mnie każdy język odzwierciedla mentalność danego kraju, ma swoją specyfikę, przez co bardziej można się zagłębić w kulturze z której się wywodzi, zrozumieć historię narodu, poznać siebie i świat. Z języka wywodzi się poezja, rytmika, częstotliwości dźwięków, które zdecydowanie mają wpływ na nasz rozwój wewnętrzny. Język służy nie tylko komunikacji, także przyjemności, emanacji i twórczości. Język, każdy jeden, oraz każdy dialekt, są żywym atrybutem kultur naszej ludzkości. Kocham dialekty, języki i ludzi.”

Alexandra Stegh, Radna miejska miasta Wesseling (Bündnis 90/ Die Grünen)

„Ograniczenia mojego języka są ograniczeniami mojego świata” -pisał filozof Ludwig Wittgenstein. Język jest emocjonalną warstwą samego siebie. Dla mnie  język to splot długiego warkocza mojej babci, dzieciństwa, które upłynęło na styku trzech języków i trzech kultur: polskiej, ukraińskiej i niemieckiej. Splot wydarzeń i bodźców językowych, które kolejno po sobie następują i są sciśle związane z kodem kulturowym danego języka. Język to wreszcie,  synonim zmiany społecznej – werbalizacji tej zmiany.“

Joanna Szymanska, Radna ds. Integracji miasta Aachen

„Mój język ojczysty to tak jak okulary przez, które  postrzegam świat. I chociaż już w nim nie śnię i nie marzę to wciąż towarzyszy mi w moich wewnętrznych dialogach o wartościach. Tylko w moim języku polskim mogę tak naprawdę wyrazić i zrozumieć potęgę uczuć. To dla mnie wielkie dziedzictwo kulturowe, które staram się przekazywać jako matka.”

Joanna Elies, Radna ds. Integracji miasta Dorsten

„Język ojczysty to moja tożsamość. To, jak postrzegam świat, jest silnie związane z tym, jak definiuje go mój język. W językach, których używam na co dzień – polskim i niemieckim – bardzo cenię ich precyzję, zasoby, humor i… plastyczność.”

Katarzyna Lorenc, Radna ds. Integracji miasta Essen

„Znajomość każdego nowego języka obcego poszerza nasze horyzonty, otwiera nas na swiat i ludzi stwarza nas na nowo, bo język to nasze najważniejsze narzędzie komunikacji – nasz glos, nasza sila, nasza tożsamość.“

Anna Klimaszewska-Golan, Radna ds. Integracji miasta Kolonia

„Mój język ojczysty, to moja tożsamość, sentyment, rodzina. To język emocji, nocnych rozmów przy winie, wylewanych żali i wielkich emocji. Smak chleba i kwaśnych jabłek. To pierwsze słowa jakie usłyszały moje dzieci.“

Kasia Dylla, Wir sind für uns da, Polki w NRW

Z okazji Dnia Języka Ojczystego Rada Integracyjna Nadrenii Północnej-Westfalii wzywa do celowego i wszechstronnego wspierania różnorodności językowej oraz do stworzenia możliwości korzystania z dostępnych ofert  wszystkim dzieciom i młodzieży. Ponieważ: Nauka języków obcych zintegrowana z życiem codziennym do dziewiątego roku życia nie tylko umożliwia lepsze przyswajanie innych języków, ale także idzie w parze z rozwojem szczególnych umiejętności interkulturowych i poznawczych.

Joanna Szymańska

Źrodła:

https://www.unesco.pl/article/1/21-lutego-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego/