Nauczanie języka polskiego jako języka pochodzenia (HSU)

Nauczanie języka polskiego jako języka pochodzenia (HSU) w systemie szkolnym jest bezpłatną ofertą Nadrenii Westfalii Północnej (NRW). Lekcje przewidziane są dla uczniów i uczennic posługujących się na co dzień oprócz języka niemieckiego językiem polskim, lub innym z 30 językow naucznaych w ramach HSU w systemie szkolnym w NRW.

Celem nauczania jest doskonalenie umiejętności mówienia i pisania oraz przyswojenie elementarnej wiedzy z zakresu literatury, historii i geografii języka kraju pochodzenia.

Klasy języka pochodzenia (HSU w systemie szkolnym) są tworzone, jeśli udział w zajęciach zgłosiło co najmniej 15 uczniów w szkole podstawowej lub 18 uczniów w szkole ponadpodstawowej (Gymansium, Gesamtschule, Realschule, Berufsschule etc.), posługujących się tym samym językiem pochodzenia – np. językiem polskim. Wraz z rejestracją uczeń zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w lekcjach języka
pochodzenia przez okres jednego roku szkolnego.

W takich lekcjach mogą brać udział nie tylko uczniowie danej szkoły, ale także dojeżdżający z innych szkół danego regionu. Nauka organizowana jest na wniosek rodziców składany do właściwego kuratorium oświaty (Schulamt).

Na podstawie zgłoszeń sekretariat szkoły określa zapotrzebowanie na nauczanie języka pochodzenia i w następnym kroku sporządza plan rozmieszczenia odpowiednich Jeżeli chcesz zgłosić twoje dziecko na zajęcia języka polskiego wypelnij formularz i zgłoś zapotrzeboanie. Formularz otrzymasz w sekretariacie szkoły Twojego dziecka (lub na stronie www. SCHULAMT – najlepiej dopytac w szkole dziecka, któremu Schulamtowi podlega szkola). Należy oddać wypełniony formularz w sekretariacie szkoly.


PRZYKŁADOWY FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA DZIECKA NA NAUKE W SYSTEMIE HSU (SZKOLNY),
Uwaga! Formularz musi odpowiadać miejscu zamieszkania oraz należy wpisać aktualną datę:
https://www.staedteregionaachen.de/fileadmin/user_upload/A_41/Dateien/Informationen_fuer_Schuelerinnen_und_Eltern/Herkunftssprachlicher_Unterricht/411__HSU_Interessensbekundung_Grun
dschule.pdf

Informacja odnośnie HSU w systemie szkolnym w języku niemieckim na stronie
ministerstwa:
https://www.schulministerium.nrw/herkunftssprachlicher-unterricht
NAUCZANIE JEZYKA POSLKIEGO W NRW