Negatywne skutki nieużywania języka rodziców

Dzisiaj chciałabym podzielić się krótką refleksją na temat negatywnych skutków nieużywania przez dzieci języka rodziców. Bardzo często zdarza się, że dzieci wychowywane w wielojęzycznym środowisku wybierają język otoczenia do porozumiewania się z rodzicami. Doskonale bowiem wiedzą, że rodzice rozumieją język kraju, w którym mieszkają. A im samym jest łatwiej mówić w tym języku, bo spędzają w nim więcej czasu: w szkole i z kolegami.

Zbyteczny dystans

Kiedy dwie rozmawiające ze sobą osoby używają każda innego języka (np. rodzic języka polskiego, a dziecko niemieckiego), wytwarza się między nimi emocjonalny dystans. Po pierwsze, nie wszystkie odpowiedniki słów w różnych językach odzwierciedlają dokładny sens tego, co pragniemy przekazać. Niektóre niuanse trudne są do przetłumaczenia, szczególnie kiedy w grę wchodzą uczucia i emocje. Po drugie, każdy język ma swoją własną tonację, strukturę i specyfikę: porozumiewanie się na „odmiennych” falach utrudnia emocjonalną bliskość.

Stosunek do własnych korzeni

Unikanie przez dzieci języka rodziców może spowodować brak przywiązania do własnych, w naszym przypadku polskich, korzeni. Język jest częścią odziedziczonej po rodzicach kultury. Nieużywanie go sprawia, że dzieci postrzegają swoją historię z dystansem, nie interesują się tym, skąd się wywodzą. W wielu wypadkach owocuje to trudnościami w konstruowaniu własnej tożsamości.

Utrudnione kontakty z rodziną

Najbardziej konkretną i widoczną konsekwencją nieużywania języka rodziców jest ograniczony kontakt z rodziną. W jaki sposób nawiązać i rozwijać relację z dziadkami (ciociami…), jeśli dziecko nie umie się z nimi porozumieć? Pozbawia je to wartościowych i potrzebnych relacji, które wzbogaciłyby jego życie emocjonalne, społeczne i kulturowe.

Język rodziców jest dla dzieci bezcenny: dla ich rozwoju, spojrzenia na świat, wrażliwości. Kiedy dzieci są jeszcze dziećmi, wciąż mamy możliwość przekazania im tego skarbu, będzie im on służył przez całe życie. Inwestujmy czas, energię i inne możliwe środki, które pomogą nam to osiągnąć. To jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki możemy ofiarować naszym dzieciom.

Anna Jachim

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/