Niemiecki Instytut Spraw Polskich – Deutsches Polen-Institut

Prof. Dr. Peter Oliver Loew – dyrektor DPI w Darmstadt (zdj. DPI)

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt (DPI – Deutsches Polen-Institut) jest ośrodkiem zajmującym się polską historią, polityką, kulturą i społeczeństwem oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Poprzez swoją ofertę programową, głównie w Niemczech, pielęgnuje relacje z krajem sąsiadującym z Polską. W ten sposób łączy w sobie kilka zadań:

Łączy zorientowaną na praktykę naukę i badania, ofertę edukacyjną dla szkół i uniwersytetów, fora polityczne, projekty redakcyjne i wydarzenia publiczne. Instytut posiada unikalną bibliotekę specjalną poświęconą literaturze polskiej, tłumaczeniom polsko-niemieckim oraz stosunkom kulturalnym w historii i teraźniejszości, która jest jednocześnie biblioteką uniwersalną dla Polski i stosunków polsko-niemieckich.

DPI przywiązuje szczególną wagę do umiejscowienia stosunków polsko-niemieckich w kontekście relacji z innymi państwami sąsiadującymi oraz integracji europejskiej. Równocześnie anallizuje i dokumentuje polski wkład w europejską historię, kulturę, politykę i myśl europejską.

Więcej informacji: www.deutsches-polen-institut.de