Pełnomocnik ds. Polonii przy rządzie NRW

zdjęcie: land.nrw / M. Hermenau

Rząd Nadrenii Północnej-Westfalii powołał od 1 marca 2018 r. Thorstena Klute na stanowisko Pełnomocnika ds. obywateli polskiego pochodzenia oraz Polek i Polaków w Niemczech (dalej Pełnomocnik ds. Polonii).  Klute pełni swoją funkcję społecznie w ramach struktury Ministerstwa ds. Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji Landu Północnej Nadrenii-Westfalii (NRW).

Pełnomocnik ds. Polonii jest osobą kontaktową pomiędzy władzami krajowymi, obywatelami o polskim pochodzeniu migracyjnym w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz ich stowarzyszeniami i instytucjami. Pełnomocnik wspiera Polonię w Nadrenii Północnej-Westfalii i organizuje współpracę z instytucjami. Ponadto doradza i towarzyszy rządowi landowemu w sprawach dotyczących Polonii na szczeblu związkowym i federalnym.

Najważniejsze zadania:

– osoba kontaktowa dla obywateli o polskiej historii migracyjnej, Polonii w Nadrenii Północnej-Westfalii,

– utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi,

– doradztwo i towarzyszenie rządowi krajowemu w reprezentowaniu interesów kraju związkowego w tym zakresie, również na płaszczyźnie federalnej i z innymi krajami związkowymi, doradztwo i towarzyszenie rządowi krajowemu w celu wspierania działalności Polonii w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Więcej: Polonia-Beauftragter des Landes (www.land.nrw)

Kontakt w ministerstwie:
Filiz Ince – tel. 0211 837-4284, fax 0211 837-664284, e-mail: filiz.ince@mkffi.nrw.de