Platforma informacyjna Info-Forum-Polregio „Forum Polonicum” w NRW

Kompetencje kluczowe jako klucz do pełnej integracji! Projekt Info-Forum-Polregio wraz z jego prezencją na Facebooku oraz stroną internetową „Forum Polonicum” w NRW będzie z Państwem przez kolejne dwa lata! Projekt Info-Forum ma swoje korzenie w projekcie Info-Point Polregio, który realizowaliśmy w NRW w latach 2019-2021.

W ramach projektu Info-Point naszym ekspertom i wolontariuszom udało się pomóc wielu mieszkańcom z tłem migracyjnym z całego NRW, czy to skrojoną na miarę poradą, workshopem, webinarem, lub pomocą w odnalezieniu odpowiedniego kursu zawodowego lub językowego lub uznaniem kwalifikacji zdobytych w kraju pochodzenia, wreszcie często towarzyszyliśmy naszym petentom podczas oficjalnych wizyt w urzędach, szkołach, u lekarza etc.

Wiedzę i kompetencje zdobywa się ostatecznie po to, aby znalazły one zastosowanie w adekwatnych dziedzinach pracy zawodowej, a gratyfikacja finansowa pozwoliła na spokojne i dostatnie życie dla siebie i rodziny i ostatecznie praca powinna nas radować, w końcu wykonujemy ją codziennie! Ponad 2 letnia realizacja projektu Info-Point-Polregio potwierdziła założenia z formularza wniosku projektowego i kwestionariusza ankiety, którą przeprowadziliśmy w 2018 roku:

Polacy w NRW integrują się szybko – nie jest to w większości przypadków niestety integracja strukturalna. Z drugiej strony Polki i Polacy oraz pozostali przedstawiciele emigracji z krajów rozszerzenia UE po 2004 roku mają utrudniony dostęp do świadczeń socjalnych, uznania wykształcenia i kwalifikacji oraz do kursów integracyjnych lub językowych. Info-Forum-Polregio – wspólnie będziemy organizowali spotkania, workshopy, webinaria, kampanie – skrojone na miarę, nie wykluczamy żadnego z tematów i żadnej grupy wiekowej, etnicznej czy religijnej.

Będziemy aktywni „tuż za rogiem“ blisko Państwa, w waszych miastach i miasteczkach, jak również online. Czekamy na Państwa pomysły i potrzeby. Na platformie Forum-Polonicum czeka na Państwa kompendium wiedzy przygotowane przez naszych ekspertów. Gotowe do użytku i stale aktualizowane! Projekt Info-Forum jest dla wszystkich Państwa platformą zarówno do zdobywania nowej wiedzy, jak również płaszczyzną do wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

Koncepcja projektu zakłada wychodzenie do Państwa zarówno z poradnictwem i wsparciem, jak również kontynuacje sieciowania się między organizacjami polskimi, niemieckimi i innymi migranckimi w NRW oraz strukturami komunalnymi i landowymi, po to aby integracja była dobrem wspólnym, w jednakowym stopniu! https://forum-polonicum.de

Zapraszamy do śledzenia nowości w projekcie, kontaktu z nami i odwiedzania platformy Forum-Polonicum, bo najlepiej integrować się razem!