Podatek od kryptowalut w Niemczech

Niemieckie Ministerstwo Fianansow wprowadziło pewne zmiany w swojej polityce dotyczącej kryptowalut.

Wladze ujawniły, że sprzedaż bitcoina (BTC) i eteru (ETH) nie bedzie opodatkowana, jeśli osoby fizyczne bę posiadać aktywa przez 

okres dłszy niż jeden rok.

Po współpracy z najwyższymi organami podatkowymi krajów związkowych ustawodawcy zdecydowali się zwolnić 

z podatków sprzedazż BTC i ETH. Jest jednak jeden haczyk. Aktywa te musza być w posiadaniu inwestorów przez ponad 12 miesięcy.

Polityka ta będzie obowiązywać nawet wtedy, gdy kryptowaluty były wykorzystywane do stake´owania lub udzielania pożyczek.  

Dla osob prywatnych sprzedaż zakupionych bitcoin i eteru jest wolna od podatku po upływie jednego roku.

Jeżeli sprzedaż nastapiła w ciągu 12 miesięcy i czysty zysk jest poniżej 600 euro wtedy również nie ma obowiązku płacenia podatku.

Co a jeśli przekroczę tą kwotę?

Przy przekroczeniu czystego zysku nawet o jedno euro (czyli 601 euro) w czasie do 12 miesięcy sprzedawca jest zobowiązany do odprowadzenia na rzecz urzędu podatku.

W takim przypadku zyski lub straty wpisujemy w Anlage „Sonstige Einkünfte” w „Zeile 42 „Andere Wirtschaftsgüter”. 

Oprocentowanie jest indywidulane i liczone z całości dochodów danej osoby. Krypto-sprzedaż można porównać do sprzedaży monet, obrazu czy innych drogocennych dóbr. Przy obliczaniu zysków można wybrać metody: FIFO lub LIFO, ktore są znane w branży podatkowej i księgowej. Osobiście polecam dla każdego, kto zajmuje sie kryptowalutą zrobienie zapisków w ciągu roku. 

Co zapisać i co jest ważne? 

Data zakupu – cena – nazwa waluty, a także data sprzedaży i cena w dniu sprzedaży – oczywiście ilość również.

Te dane są bardzo pomocne przy rocznym rozliczeniu, a także dla własnej kontroli. Do czego serdecznie Cię zachęcam.

Czasami Urzad Skarbowy (czyli Finanzamt) może prosic o wgląd do tego typu akcji sprzedaży wstecz nawet wówczas, jeżeli nie miałeś dochodów. Ponadto pamiętaj, że Urzad może jeszcze zmienić swoje postanwienie.

Natomiast straty ze sprzedaży bitcoin można uwzględnić tylko w przypadku, jeżeli wykazujemy zyski z innych prywatnych operacji.


Malgorzata Ewa Uerlich