Polki i Polacy w NRW – fakty

  • W Nadrenii Północnej – Westfalii mieszka prawie 600 tys. osób polskiego pochodzenia. Do tego dochodzi ponad 200 tys. imigrantów zarobkowych z polskim paszportem.
  • Osoby polskiego pochodzenia rzadziej nie mają wykształcenia ogólnego (3,9%) niż ludność o pochodzeniu migracyjnym ogółem (13,7%). Osoby polskiego pochodzenia  częściej posiadają wyższe wykształcenie (37,8%) niż osoby o pochodzeniu migracyjnym (31,5%).
  • Wskaźnik zatrudnienia osób polskiego pochodzenia, wynoszący 70,6%, jest znacznie wyższy niż wskaźnik zatrudnienia ludności o pochodzeniu migracyjnym, wynoszący 60,4%. Najwyższe wskaźniki zatrudnienia (80,6%) mają osoby polskiego pochodzenia, które wyemigrowały w latach 1950-1989.
  • Osoby polskiego pochodzenia znacznie częściej utrzymują się z pracy zarobkowej (55,7) niż ludność o pochodzeniu migracyjnym jako całość (46,3%). Płatności z tytułu transferów publicznych i socjalnych  mają mniejsze znaczenie dla osób pochodzenia polskiego (10,2) niż dla ludności o pochodzeniu migracyjnym (15,5%).

źródło: „Integracja osób pochodzenia polskiego
w Nadrenii Północnej-Westfalii.”

(broszura w j. polskim)
z 2016 r.

Więcej: