Polskie tablice rejestracyjne – przerejestrowywanie

Polskie tablice rejestracyjne – jak i gdzie należy je przerejestrować na niemieckie

Jednym z bardzo często pojawiających się tematów jest kwestia dotycząca jazdy na terytorium Niemiec samochodem na polskich tablicach rejestracyjnych, tzn. kiedy można poruszać się takim pojazdem i jak długo jest to dozwolone. Tu pojawiają się również pytania odnośnie terminu od kiedy należy przerejestrować pojazd, żeby być w zgodzie z przepisami niemieckimi
i nie narazić się na wysokie kary, bądź nawet postępowanie karne.

Regulacje dotyczące tej dość skomplikowanej materii znajdują się w niemieckich przepisach dotyczących rejestracji pojazdów mechanicznych i w przepisach podatkowych. Tu od razu chciałabym zaznaczyć, iż w Niemczech istnieje obowiązek podatkowy opłaty podatku drogowego płaconego bezpośrednio do kasy państwa, a który w Polsce opłacamy pośrednio w cenie paliwa. Podatek drogowy opłaca się na rok z góry. Prawo podatkowe jest ściśle powiązane z prawem o rejestracji samochodów. Ustawą regulującą przerejestrowanie samochodu jest prawo o dopuszczeniu do ruchu drogowego po niemiecku Zulassungsrecht. 

Niemieckie prawo o dopuszczeniu do ruchu drogowego (Zulassungsrecht)

Zulassungsrecht reguluje kwestie zarówno tymczasowego jak i regularnego uczestniczenia
w ruchu drogowym. Uzupełnia je rozporządzenie o rejestracji /dopuszczeniu do ruchu pojazdów. Zgodnie z nim samochody zarejestrowane poza granicami Niemiec mogą tymczasowo uczestniczyć w ruchu drogowym w Niemczech, jeżeli nie mają  tam stałego miejsca pobytu. Przepisy wskazują tu na miejsce pobytu samochodu, czy innego pojazdu mechanicznego, a nie naszego pobytu. Tymaczsowość takiego pobytu auta ma miejsce gdy np. przejeżdżamy przez terytorium Niemiec, gdy przyjechaliśmy w odwiedziny, na urlop, czy w celach spotkań biznesowych, np. na targi, inneg eventy, gdy wybraliśmy się na mecz piłki nożnej lub koncert. Wówczas przejściowo, czyli tymczasowo może nasz samochód lub inny pojazd mechaniczny dopuszczony do ruchu drogowego w naszym państwie, tu w Polsce, brać udział w ruchu drogowym w Niemczech, ale tylko wyłacznie wtedy, gdy pojazd jest technicznie zdolny do ruchu drogowego. Regulacja ta dotyczy również pracowników zatrudnionych na krótki okres np. jednego miesiąca czy pracowników sezonowych, np. którzy przyjeżdżają na zbiór szparagów lub truskawek, a w Niemczech nie mają swojego centrum życiowego.

Pamiętajmy że zawsze musimy mieć przy sobie dokument dopuszczający nasz pojazd do ruchu drogowego w Polsce na wypadek kontroli (wraz z tłumaczeniem, gdy nasz pobyt jest dłuższy) oraz dokument ubezpieczenia pojazdu. Kontrole tego typu przeprowadza policja lub urząd celny. Gdy w przypadku kontroli nie mamy przy sobie wyżej wskazanego zaświadczenia lub gdy jesteśmy zameldowani na stałe w Niemczech, a nadal jeździmy na polskich talblicach rejestracyjnych, wówczas konsekwencją może być konfiskata auta i zakaz poruszania się nim na terenie Niemiec oraz zakaz wywozu auta do Polski. W przypadku kontroli i nałożenia kary mandatu (Busgeld), należy zwrócić uwagę, aby nie zakreślić automatycznie „przyznania się do popełnionego czynu”, ponieważ przysługuje Państwu możliwść odwołania się do niemieckiego urzędu komunikacji, które zawsze należy skierować listem poleconym. Jeśli nie zwrócimy na to uwagi, często sami zamykamy sobie drogę odwoławczą.

Jak i gdzie przerejestrować samochód?

Aby przerejestrować samochód musicie się Państwo udać do urzędu komunikacji (Zulassungstelle). W tym celu potrzebne Wam będą następujące dokumenty:

  • dokument tożsamości
  • dokumenty samochodu
  • Europejski Certyfikat Zgodności (COC)
  • przegląd techniczny pojazdu (TÜV / AU)
  • dokument potwierdzający własność pojazdu (np. umowa kupna)
  • tablice rejestracyjne, jeśli samochód jest jeszcze zameldowany
  • elektroniczne potwierdzenie ubezpieczenia (eVB)
  • pełnomocnictwo, jeśli osobiście nie możecie zarejestrować pojazdu
  • pełnomocnictwo do pobrania podatku drogowego z konta (tzw. SEPA Mandat)

Jakie koszty wiążą się z przerejestrowaniem samochodu w Niemczech?

Koszty przeglądu to ok. 100 euro, koszty rejestracji ok. 25 euro, natomiast nowe tablice rejestracyjne to koszt rzędu 30 euro, a wybór numeru rejestracyjnego to 15 euro.

Anna Golan, LL.M. / Prawnik polsko-niemiecki / Kolonia, 04.09.2021