Pomoc dla ludzi niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne otrzymują, oprócz ogólnych świadczeń socjalnych, także świadczenia specjalne, aby umożliwić im równy udział w życiu społecznym.

W Niemczech oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych jest bardzo szeroka i obejmuje wiele różnych dziedzin życia. Świadczenia dzielą się na:

  • świadczenia w zakresie rehabilitacji medycznej,
  • świadczenia w zakresie uczestnictwa w życiu zawodowym,
  • świadczenia w zakresie utrzymania i świadczenia uzupełniające,
  • świadczenia w zakresie uczestnictwa w edukacji,
  • świadczenie obejmujące uczestnictwo w życiu społecznym.

Przegląd różnych świadczeń dla osób niepełnosprawnych:

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true

Szczegółowy, aktualny i zrozumiały przegląd różnych usług znajduje się na stronie internetowej www.einfach-teilhaben.de Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.