Porta Polonica – Historia Polaków w Niemczech

Dyrektor projektu dr.Jacek Barski

Porta Polonica to Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech

Więcej informacji na portalu: : www.porta-polonica.de/pl