Pressespiegel – przegląd niemieckiej prasy 12-16.06.2023

 • Klimaschutzprogramm Polen will EU-Beschluss für Verbrennerverbot vor Gericht kippen. Eigentlich gilt der Abschied vom Verbrennungsmotor als beschlossene Sache. Jetzt will Polen gegen das europaweite Aus für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor vor ein EU-Gericht ziehen.
 • Program ochrony klimatu: Polska chce obalić decyzję UE o zakazie silników spalinowych w sądzie. W rzeczywistości pożegnanie z silnikiem spalinowym jest uważane za przesądzone. Teraz Polska chce zwrócić się do unijnego sądu przeciwko ogólnoeuropejskiemu zakazowi nowych pojazdów z silnikami spalinowymi.
 • Frankreich, Deutschland, Polen: Das Weimarer Dreieck im Ungleichgewicht. Die Beziehungen zwischen Polen und der EU sind gespannt. Nun treffen sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Polens Staatspräsident Andrzej Duda in Paris im Format des Weimarer Dreiecks.
 • Francja, Niemcy, Polska: Trójkąt Weimarski w nierównowadze. Stosunki między Polską a UE są napięte. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Polski Andrzej Duda spotykają się teraz w Paryżu w formacie Trójkąta Weimarskiego.
 • Einigung zwischen Scholz, Habeck und Lindner: So soll das Heizungsgesetz entschärft werden. Demnach dürften – auch in Neubaugebieten – ab dem 1.1.2024 auch Gasheizungen eingebaut werden, die auf Wasserstoff umrüstbar sind. Heizungen, die mit Holz und Pellets betrieben werden, sollen in Zukunft die im Gesetz vorgesehen 65-Prozent-Vorgabe „ausnahmslos“ erfüllen.
 • Porozumienie między Scholzem, Habeckiem i Lindnerem: W ten sposób należy rozbroić prawo grzewcze W związku z tym od 1 stycznia 2024 r. prawdopodobnie zostaną również zainstalowane gazowe systemy grzewcze, które można przekształcić w wodór – również w nowych obszarach rozwoju. W przyszłości systemy grzewcze zasilane drewnem i pelletem będą spełniać wymóg 65 procent przewidziany w prawie „bez wyjątku”.
 • Der Heiz-Hammer tritt für die meisten Bundesbürger erst ab 2028 oder sogar 2029 in Kraft.
 • Dla większości obywateli Niemiec młot grzewczy wejdzie w życie dopiero w 2028 r., a nawet w 2029 r.
 • Die Heizungswende in Deutschland ist unabhängig vom Kompromiss beim Heizungsgesetz voll in Gang: 2022 wurden 75 Prozent aller fertiggestellten Wohnungen mit erneuerbarer Energie beheizt, allein 57 Prozent mit Wärmepumpen. Der Anteil von Gasheizungen sank auf 28 Prozent.
 • Niezależnie od kompromisu w sprawie ustawy o ciepłownictwie, zwrot w ciepłownictwie w Niemczech jest w pełnym rozkwicie: W 2022 r. 75 proc. wszystkich ukończonych domów było ogrzewanych energią odnawialną, a 57 proc. samymi pompami ciepła. Udział systemów ogrzewania gazowego spadł do 28 proc.
 • Nachfrage nach Solaranlagen auf privaten Dächern steigt um 146 Prozent
 • Popyt na systemy solarne na dachach prywatnych wzrasta o 146 procent
 • Niedrigster Wert seit über einem Jahr Inflationsrate fällt auf 6,1 Prozent
 • Najniższa wartość od ponad roku: stopa inflacji spada do 6,1 procent
 • Neue nationale Sicherheitsstrategie Ein bisschen Scholz, ein bisschen Baerbock – und sehr viele Fragezeichen. Die Ampelkoalition hat ihre Nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt – nach einem Jahr Gerangel. Besonders im Fokus steht der Umgang mit Russland und China.
 • Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Trochę Scholza, trochę Baerbocka – i wiele znaków zapytania. Koalicja sygnalizacji świetlnej przedstawiła swoją Strategię Bezpieczeństwa Narodowego – po roku sporów. Szczególny nacisk kładziony jest na kontakty z Rosją i Chinami.
 • Neue Sicherheits-Strategie: So will die Ampel Deutschland schützen. Hauptmaßnahme: die Bundeswehr weiter stärken Die Bundeswehr bleibt der Garant für die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.“
 • Nowa strategia bezpieczeństwa: W ten sposób koalicja chce chronić Niemcy Główny środek: dalsze wzmocnienie Bundeswehry Bundeswehra pozostaje gwarantem niemieckiego odstraszania i zdolności obronnych”.
 • Neue Frauenproteste in Polen. Der neuerliche Tod einer Schwangeren im Krankenhaus hat wieder Menschen in ganz Polen gegen das rigide Abtreibungsrecht auf die Straße gebracht.
 • Nowe protesty kobiet w Polsce. Niedawna śmierć kobiety w ciąży w szpitalu po raz kolejny sprowadziła ludzi w całej Polsce na ulice przeciwko surowemu prawu aborcyjnemu.
 • In Polen sind in Seitenkanälen der Oder Hunderte Kilogramm an Fisch verendet. Das Umweltministerium in Warschau ist alarmiert und berief einen Krisenstab ein.
 • W Polsce w bocznych kanałach Odry zginęły setki kilogramów ryb. Ministerstwo Środowiska w Warszawie jest zaalarmowane i zwołuje zespół kryzysowy.
 • Hohe Inflation: EZB hebt Leitzins auf höchsten Stand seit 15 Jahren Der Leitzins, steigt damit auf 4,0 Prozent.
 • Wysoka inflacja: EBC podnosi główną stopę procentową do najwyższego poziomu od 15 lat Podstawowa stopa procentowa wzrasta tym samym do 4,0 proc.
 • Keine Zinspause für Europa: EZB erhöht die Leitzinsen erneut und muss ihre Prognosen für Inflation und Konjunktur anpassen.
 • Brak przerwy w stopach procentowych dla Europy: EBC ponownie podnosi podstawowe stopy procentowe i musi skorygować prognozy dotyczące inflacji i gospodarki
 • Ab in den roten Bereich: Konjunkturforscher drehen ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaft im Gesamtjahr 2023 ins Minus.
 • Na minusie: badacze ekonomii zmieniają swoje prognozy dla niemieckiej gospodarki na ujemne terytorium w całym 2023 r.
 • Das Ende des chinesischen Wirtschaftswunders: Warum es der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt viel schlechter geht, als alle denken.
 • Koniec chińskiego cudu gospodarczego: dlaczego druga co do wielkości gospodarka świata ma się znacznie gorzej, niż wszyscy myślą.
 • Die Chinapolitik in Deutschland und Europa ist widersprüchlich und unkoordiniert, kritisiert eine Berliner Denkfabrik. Sie fordert einen EU-Sicherheitsrat für die Wirtschaft und konkrete politische Vorgaben.
 • Polityka Chin w Niemczech i Europie jest sprzeczna i nieskoordynowana, krytykuje berliński think tank. Wzywa do powołania Rady Bezpieczeństwa UE ds. gospodarki i konkretnych wytycznych politycznych.

Opracował:
Łukasz Sołtysiak vel Herr Hamburger