Pressespiegel – przegląd niemieckiej prasy 13.11-17.11.2023

Riskanter Asyl-Plan: Faeser will Flüchtlinge weniger überprüfen. Die Ampel-Regierung will die Asylverfahren massiv beschleunigen!

Ryzykowny plan azylowy: Faeser chce mniej sprawdzać uchodźców. Rząd chce znacznie przyspieszyć procedury azylowe!

________________________________________________________________________

Kitas, Kliniken, Schulen: Gewerkschaft droht mit ausgeweiteten Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Żłobki, przychodnie, szkoły: Związek grozi przedłużającymi się strajkami ostrzegawczymi w sektorze publicznym

_________________________________________________________________________

Unsozial! Hohe Sozialleistungen – wozu also noch arbeiten? Ein Regierungsgutachten zeigt jetzt die großen Ungerechtigkeiten unseres Sozialstaats.

Aspołeczne! Wysokie świadczenia socjalne – po co więc jeszcze pracować? Raport rządowy pokazuje teraz wielką niesprawiedliwość naszego państwa opiekuńczego.

__________________________________________________________________________

Minister Heil warnt vor Jobaufgabe: »Jemand, der so bescheuert ist, (…) bekommt erstmal kein Bürgergeld«.

Minister Heil przestrzega przed rezygnacją z pracy: „Ktoś, kto jest taki głupi (…), nie otrzyma na razie zasiłku obywatelskiego”.

__________________________________________________________________________

7,5 Milliarden Euro aus Berlin – Staatsgarantien für Siemens Energy stehen.

7,5 mld euro z Berlina – gwarancje państwowe dla Siemens Energy.

__________________________________________________________________________

Grünen-Chefin Lang bricht mit Klima-Ikone: Greta „absolut unanständig“.

Lider Partii Zielonych Lang zrywa z ikoną klimatu: Greta „absolutnie nieprzyzwoita”.

__________________________________________________________________________

Zahl der Erstklässler steigt auf 20-Jahres-Rekord – das verschärft den dramatischen Lehrermangel.

Liczba pierwszoklasistów wzrasta do rekordowego poziomu od 20 lat, pogłębiając dramatyczny niedobór nauczycieli.

__________________________________________________________________________

Ungerecht! Deutsche rechnen mit Sozialstaat ab. 71 Prozent wollen KEINE höheren Steuern oder Abgaben bezahlen, wenn damit die Sozialausgaben des Staats erhöht werden können. Nur 16 Prozent würden dagegen mehr zahlen wollen!

Niesprawiedliwy! Niemcy rozliczają się z państwem opiekuńczym. 71 procent NIE chce płacić wyższych podatków lub opłat, jeśli mogą zwiększyć wydatki socjalne rządu. Z drugiej strony tylko 16 procent chciałoby zapłacić więcej!

__________________________________________________________________________

Hoffnungsträger der Energiewende: Habeck kündigt fast 10.000 Kilometer langes Wasserstoffnetz an.

Promyk nadziei na transformację energetyczną: Habeck zapowiada sieć wodorową o długości prawie 10 000 km.

__________________________________________________________________________

Das Bundesverfassungsgericht: der Bund darf Gelder gedacht zur Bekämpfung der Corona-Krise für den Klimaschutz nicht nutzen.

Federalny Trybunał Konstytucyjny: rząd federalny nie może wykorzystywać środków przeznaczonych na walkę z kryzysem koronaowym na ochronę klimatu.

__________________________________________________________________________

Mit einem Milliarden-Trick wollte die Ampel ihre Wunschprojekte retten. Nun aber stehen plötzlich Wärmepumpenhilfen, Stromsubventionen und Chipfabriken auf der Kippe.

Za pomocą sztuczki wartej miliardy dolarów sygnalizacja świetlna chciała uratować pożądane projekty. Teraz jednak pomoc dla pomp ciepła, dopłaty do energii elektrycznej i fabryki chipów nagle znalazły się na krawędzi.

__________________________________________________________________________

Verteidigungsminister Pistorius hat zehn Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr gefordert, er soll aber nur 1,7 Milliarden bekommen. Zu wenig, findet die Union – und plant einen Showdown im Haushaltsausschuss.

Minister obrony Pistorius zażądał dla Bundeswehry kolejnych 10 mld euro, ale ma otrzymać tylko 1,7 mld. Za mało, uważa CDU/CSU – i planuje starcie w Komisji Budżetowej.

__________________________________________________________________________

Auftrag der Bundesregierung Rheinmetall liefert 25 Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine.

Rheinmetall dostarczy Ukrainie 25 czołgów bojowych Leopard.

__________________________________________________________________________

Reaktion auf Verfassungsgerichtsurteil Ampel verhängt Ausgabensperre für Klimafonds und kündigt einen neuen Wirtschaftsplan an.

Reakcja na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: Sygnalizacja świetlna wymusza zamrożenie wydatków na fundusz klimatyczny i zapowiada nowy plan gospodarczy.

__________________________________________________________________________

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gefährdet die Finanzierung von Projekten, die Deutschland digitaler und klimafreundlicher machen sollen. Auch betroffen: Gebäudesanierungen.

Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego zagraża finansowaniu projektów, które mają uczynić Niemcy bardziej cyfrowymi i przyjaznymi dla klimatu. Dotyczy to również: renowacji budynków.