Pressespiegel – przegląd niemieckiej prasy 20.11-24.11.2023

Milliardenlücke nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Chefin der Wirtschaftsweisen will Schuldenbremse für Klimaprojekte aussetzen.

Miliardowa luka po orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Szefowa „Wirtschaftsweisen“ chce zawiesić hamulec zadłużenia dla projektów klimatycznych.

__________________________________________________________________________

Milliardenloch im Haushalt: FDP stellt Sozialleistungen infrage.

Miliardowa w budżecie: FDP kwestionuje świadczenia socjalne.

__________________________________________________________________________

Fachkräftemangel: Mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund machen Ausbildung in Engpassberufen.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników: coraz więcej młodych ludzi ze środowisk migracyjnych szkoli się w zawodach deficytowych.

__________________________________________________________________________

Fachkräftelücke: Experten für Energiewende sind Mangelware.

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej: brakuje ekspertów ds. transformacji energetycznej.

__________________________________________________________________________

Ampel legt das Land lahm: Lindner greift zum Haushalts-Hammer: Ausgaben-Sperre!

Sygnalizacja świetlna paraliżuje kraj: Lindner sięga po najostrzejsze narzędzie: zamrożenie wydatków!

__________________________________________________________________________

Habeck gesteht: Deutschland droht Strompreis-Schock!

Habeck przyznaje: Niemcom grozi szok cen energii elektrycznej!

__________________________________________________________________________

Verbraucherzentrale warnt vor Stopp von Energiepreisbremsen: Ein Ende der Preisbremsen wäre »für viele Menschen nicht zu schultern.

Centrala konsumencka ostrzega przed zatrzymaniem hamulców cen energii: zniesienie hamulców cenowych byłoby „nie do zniesienia dla wielu ludzi”.

__________________________________________________________________________

Treffen im Kanzleramt. Zweifel an E-Auto-Zielen – Scholz lädt Konzernbosse zum Gipfel. Geringe Nachfrage, hohe Preise: Deutschlands Elektrowende lahmt.

Spotkanie w Kancelarii. Wątpliwości co do celowosci e-samochodów – Scholz zaprasza szefów korporacji na szczyt. Niski popyt, wysokie ceny: transformacja elektryczna w Niemczech jest zbyt wolna.

__________________________________________________________________________

Brüssel und Polen kommen sich näher. Die EU-Kommission will der neuen Regierung Polens einen finanziellen Vertrauensvorschuss gegeben: Unter Auflagen sollen 5,1 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds freigegeben werden.

Bruksela i Polska zbliżają się do siebie.Komisja Europejska chce dać nowemu rządowi Polski finansowy zastrzyk wiary: 5,1 mld euro ma zostać uwolnione z Europejskiego Funduszu Odbudowy po Koronawirusie pod pewnymi warunkami.

________________________________________________________________________

Bundeskanzler Olaf Scholz fordert den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach eigenen Angaben in der G20-Schalte auf, russische Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Putin hatte an der Schalte der wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten teilgenommen.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wzywa prezydenta Rosji Władimira Putina do wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy, zgodnie z jego własnymi oświadczeniami na spotkaniu G20. Putin wziął udział w spotkaniu najważniejszych krajów uprzemysłowionych i wschodzących.

__________________________________________________________________________

Arbeitsminister Heil erteilt Sparvorschlag beim Bürgergeld eine Absage.

Minister pracy Heil odrzuca propozycję oszczędności na zasiłku obywatelskim.

__________________________________________________________________________

Zuckersteuer könnte bis zu 16 Milliarden Euro sparen. Weniger Übergewicht, weniger Erkrankungen, weniger Gesundheitsausgaben: Eine Zuckersteuer nach britischem Vorbild könnte auch in Deutschland wirken. Eine neue Studie rechnet mögliche Effekte durch.

Podatek cukrowy może zaoszczędzić nawet 16 mld euro. Mniej otyłości, mniej chorób, mniej wydatków na opiekę zdrowotną: podatek cukrowy oparty na modelu brytyjskim mógłby mieć wpływ również na Niemcy. Nowe badanie oblicza możliwe skutki.

__________________________________________________________________________

Wegen Ampel-Pleite: Ist die Klima-Wende am Ende?

Z powodu bankructwa koalicji: Czy transformacja klimatyczna dobiegła końca?

__________________________________________________________________________

Deutschlands Unternehmen zittern jetzt um ihre Zukunft. Das Haushaltschaos der Regierung stürzt die Industrie ins Ungewisse. Ohne Fördergelder wackelt die ökologische Transformation.

Niemieckie firmy drżą teraz o swoją przyszłość. Chaos budżetowy rządu pogrąża przemysl. Bez finansowania transformacja ekologiczna będzie niepewna.

__________________________________________________________________________

Polnische Blockade: Proteste an Grenzübergängen zur Ukraine weiten sich aus. Seit Wochen blockieren polnische Spediteure die Grenzübergänge zur Ukraine. Sie beschuldigen die ukrainische Konkurrenz, ihr Geschäft zu zerstören. Nun haben sich Landwirte den Protesten angeschlossen.

Polska blokada: Protesty na przejściach granicznych z Ukrainą rozprzestrzeniają się. Od tygodni polscy spedytorzy blokują przejścia graniczne z Ukrainą. Oskarżają ukraińskich konkurentów o niszczenie ich biznesu. Teraz do protestów przyłączyli się rolnicy.

__________________________________________________________________________

Heringsdorfer klagen gegen geplanten Containerhafen in Swinemünde. Eine Bürgerinitiative auf Usedom klagt gegen die Baugenehmigung eines Containerhafens im polnischen Swinemünde. Unterstützt wird sie von der Gemeinde Heringsdorf.

Mieszkańcy Heringsdorfu pozywają przeciwko planowanemu portowi kontenerowemu w Świnoujściu. Inicjatywa obywatelska na wyspie Uznam podejmuje kroki prawne przeciwko pozwoleniu na budowę portu kontenerowego w Świnoujściu. Jest wspierany przez gminę Heringsdorf.