Pressespiegel – przegląd niemieckiej prasy 30.10-03.11.2023

Am Sonntag erschien BILD online und auf Papier mit der Schlagzeile: Deutschland, wir haben ein Problem! Denn wir erleben dieser Tage eine neue Dimension des Hasses in unserem Land – Hass auf unsere Werte, die Demokratie, auf Deutschland. Wir nehmen das nicht hin! Wir sagen Nein! Nein zu Judenhass, zu Menschenfeindlichkeit und zu all denen, die „Nein“ zu uns sagen!

W niedzielę BILD ukazał się w internecie i na papierze z nagłówkiem: Niemcy, mamy problem! Bo w tych dniach doświadczamy w naszym kraju nowego wymiaru nienawiści – nienawiści do naszych wartości, do demokracji, do Niemiec. Nie zaakceptujemy tego! My mówimy nie! Nie dla nienawiści do Żydów, dla mizantropii i dla tych wszystkich, którzy mówią nam „nie”!

__________________________________________________________________________

Gasimporte nach Deutschland Scholz macht sich für Gas aus Nigeria stark. Bereits zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren besucht Bundeskanzler Scholz Afrika. Beim ersten Stopp in Nigeria will er sich nun für Erdgasimporte einsetzen.

Import gazu do Niemiec: Scholz opowiada się za gazem z Nigerii. Kanclerz Scholz po raz trzeci w ciągu dwóch lat odwiedza Afrykę. Na pierwszym przystanku w Nigerii chce teraz opowiedzieć się za importem gazu ziemnego.

__________________________________________________________________________

»Irreguläre Migration« Lindner und Buschmann fordern Senkung von Leistungen für Asylbewerber.

„Nielegalna migracja”: Lindner i Buschmann wzywają do zmniejszenia zasiłków dla osób ubiegających się o azyl.

__________________________________________________________________________

Inflationsrate in Deutschland fällt im Oktober überraschend stark auf 3,8 Prozent.

Stopa inflacji w Niemczech spada zaskakująco gwałtownie do 3,8 procent w październiku.

__________________________________________________________________________

Deutschland setzt auf Kohle-Strom. Achtung, jetzt wird’s schmutzig! Deutschland hatte von Montag bis Samstag mit 500 Gramm pro Kilowattstunde den CO2-intensivsten Strom der EU – hinter Polen, das nahezu ausschließlich Kohle verwendet.

Niemcy stawiają na energię elektryczną opalaną węglem Uwaga, teraz robi się brudno! Od poniedziałku do soboty Niemcy miały najbardziej emisyjną energię elektryczną w UE (500 gramów na kilowatogodzinę) – za Polską, która wykorzystuje prawie wyłącznie węgiel.

__________________________________________________________________________

Aus Angst vor Strommangel läuft einer der dreckigsten Meiler Europas wieder. Aus Angst vor Strommangel wurde unter anderem eines der dreckigsten Kraftwerke Europas wieder hochgefahren: der Braunkohle-Meiler in Jänschwalde (Brandenburg)– auch Niederaußem (NRW) soll ans Netz zurück. Die Kraftwerke sind Teil der Versorgungsreserve, die bis Ende März 2024 in Bereitschaft ist.

W obawie przed brakiem elektryczności jeden z najbrudniejszych reaktorów w Europie znów pracuje . W obawie przed brakiem prądu uruchomiono jedną z najbrudniejszych elektrowni w Europie: elektrownia węgla brunatnego w Jänschwalde (Brandenburgia) – Niederaussem (NRW) ma zostać ponownie podłączony do sieci. Elektrownie są częścią rezerwy dostaw, która będzie w stanie gotowości do końca marca 2024 roku.

________________________________________________________________________

Daten für das dritte Quartal Wirtschaftsleistung in der Eurozone schrumpft unerwartet. Experten hatten eigentlich mit einer Stagnation gerechnet. Immerhin gibt eine nachlassende Inflationsrate Hoffnung auf eine Trendwende für die Konjunktur.

Dane za III kwartał: Produkcja gospodarcza w strefie euro nieoczekiwanie spada. Eksperci spodziewali się stagnacji. Spadająca inflacja daje przecież nadzieję na odwrócenie sytuacji w gospodarce.

_________________________________________________________________________

Warnung vor gefährlichem Zeitverlust: Habeck will schnelle Entscheidung zu Industriestrompreis.

Ostrzeżenie przed niebezpieczną stratą czasu: Habeck chce szybkiej decyzji w sprawie cen energii elektrycznej dla przemysłu.

__________________________________________________________________________

Integration in den Arbeitsmarkt Kabinett erlaubt Geflüchteten frühere Arbeitsaufnahme. Dafür werden Strafmaßnahmen gegen Schleuser verschärft.

Integracja na rynku pracy: Rada Ministrów pozwala uchodźcom na wcześniejsze podjęcie pracy. Zaostrzone zostaną środki karne wobec przemytników.

__________________________________________________________________________

Trotz Koalitionsvertrag Lindner stellt Kohleausstieg 2030 infrage. Der Kohleausstieg soll 2038 Realität werden, die Ampel plant sogar einen Vorzug auf 2030. Doch nun stellt sich FDP-Chef Lindner öffentlich gegen die »Träume« seiner Koalitionäre.

Mimo umowy koalicyjnej: Lindner kwestionuje odejście od węgla do 2030 r. Odejście od węgla ma stać się faktem w 2038 r., a koalicja planuje nawet przyspieszyć to do 2030 r. Teraz jednak lider FDP Lindner publicznie sprzeciwia się „marzeniom” swoich koalicjantów.

__________________________________________________________________________

Dieses Mal bringt Lindner die Grünen auf die Palme, denn der FDP-Chef stellt sich bei einem Kernanliegen von Habecks Grünen quer: dem Kohleausstieg bis 2030.

Tym razem Lindner denerwuje Zielonych, ponieważ lider FDP stoi na drodze do kluczowego problemu Zielonych Habecka: odejścia od węgla do 2030 roku.

__________________________________________________________________________

Vize-Kanzler Robert Habeck wird zu Recht für seine bei X veröffentlichte Rede gefeiert. Nach der peinlichen Enthaltung von Annalena Baerbock bei der UNO-Abstimmung zeigt Habeck der ganzen Welt, wo Deutschland stehen muss, was wir Israel in diesen Stunden schuldig sind und wie wir dem Judenhass im eigenen Land entschieden entgegentreten müssen.

Wicekanclerz Robert Habeck jest słusznie chwalony za swoje przemówienie opublikowane przez X. Po żenującym wstrzymaniu się Annaleny Baerbock od głosu w ONZ, Habeck pokazuje całemu światu, gdzie Niemcy muszą stanąć, co jesteśmy winni Izraelowi w tych godzinach i jak musimy zdecydowanie przeciwstawić się nienawiści do Żydów w naszym własnym kraju.

__________________________________________________________________________

Prognose der Energiewirtschaft: Energieverbrauch fällt 2023 wohl auf Rekordtief. Das dürfte die CO₂-Emissionen senken – ist aber kein gutes Zeichen zur Wirtschaftslage.

Prognoza dla branży energetycznej: Zużycie energii prawdopodobnie spadnie do rekordowo niskiego poziomu w 2023 r. Powinno to zmniejszyć emisję CO₂ – ale nie wróży dobrze sytuacji gospodarczej.