Rozliczamy podatek własnościowy


Podatek własnościowy czyli „Grundsteuer” w roku 2022 z ostatecznym terminem na 31.10.2022 jest traktowany przez Urząd Podatkowy podobnie jak podatek dochodowy.

W przypadku nieterminowego dostarczenia potrzebnych danych do Urzędu  są nakładane takie same kary pieniężne, jak w przypadku nie oddania rocznego rozliczenia z podatku dochodowego.

Jakie dokumenty są potrzebne, by go złożyć?

Grundbuchauszug – wyciąg z księgi wieczystej: w razie braku składamy wniosek o dokument w Grundbuchamt;

– Letzter Einheitswertbescheid des Finanzamtes – zostaje automatycznie wystawione przy zakupie budynku i przy utracie może być ponownie wystawiony;

– Grundsteuerbescheid der Gemeinde– czyli zawiadomienie o podatku od nieruchomosci z gminy (miasta): najczęściej każdy właściciel posesji ma takie pismo w domu z poprzednich lat (Grundsteuer B);

– Kaufvertrag über das Grundstück – czyli umowa kupna domu: tutaj mogą być zawarte dane, których urzędy nie posiadają jak np. rok budowy czy procentowa przynależność własności do małżonków, typ domu jak np. dom jednorodzinny czy metraż;

Bauuntralagen zu dem Gebäude – czyli plany budowy domu;

Informationsschreiben Ihrer Landesfinazverwaltung – czy pismo informacyjne państwowej administracji finansowej:  w większości okręgów zostało wysłane w maju 2022. Strona internetowa, gdzie  w przypadku jego utraty można te dane do konkretnego adresu bezpłatnie odtworzyć: https://grundsteuer-geodaten.nrw.de/

– Teilungserklärung – czyli deklaracja podziału: dokument potwierdzony przez notariusza, w którym to jest stwierdzony dokładny podział budynku wielorodzinnego. To pismo pozwala na zapis do księgi wieczystej i jest bardzo ważne dla kupca mieszkania własnościowego.

Przy podawaniu danych na temat budynku, mieszkania czy nieruchomosci ważna jest dokładność i zgodność. 

W przypadku niezgodności możesz mieć większe koszty podatku własnościowego lub w razie kontroli z urzędu otrzymać kary za sfałszowanie danych. Następne wznowienie danych do podatku własnościowego będzie prawdopodobnie za 6 lat.

Tu znajdziesz adres, gdzie można znaleźć dokładne wyjaśnienie, jak przygotować takie sprawozdanie: https://www.finanzverwaltung.nrw.de/wohngrundstuecke-allgemein. O szczegóły można dopytać również dzwoniąc pod numer: 02521-25-1959 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -18).

Malgorzata Ewa Uerlich