Różne formy nauki niemieckiego

Brak umiejętności językowych jest częstym problemem osób na emigracji. Poniżej znajdziecie 7 form nauki niemieckiego, dzięki którym będzie Wam łatwiej podjąć decyzje o rozpoczęciu jego nauki :-).

Pierwsza z form to intensywny kursy integracyjny języka niemieckiego, czyli tzw. Integrationskurs: trwa z reguły 7 miesięcy i obejmuje 700 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się 4 lub 5 dni w tygodniu i obejmują zwykle 20 do 25 godzin lekcyjnych tygodniowo. Jedna lekcja trwa standardowo 45 min. Zajęcia odbywają się w małych grupach do 20 osób. Celem finalnym takiego kursu jest podejście do państwowego egzaminu na poziomie B1. Pomyślne zdanie egzaminu na tym poziomie gwarantuje potwierdzenie znajomości na poziomie komunikatywnym, co oznacza w praktyce, że potrafisz wypowiadać się na wiele tematów, używając prostego języka. Taka znajomość języka umożliwi Ci dostęp do pracy zawodowej (fizycznej lub nie wymagającej zaawansowanej komunikacji) i stanowi dobry początek do stopniowego rozwoju swojej kariery zawodowej w Niemczech.

Kolejna forma nauki j.niemieckiego to kursy modułowe, czyli Berufsbezogene Deutschsprachförderung, czyli kursy przygotowujące językowe pod kontem zawodowym są kontynuacją nauki po kursie integracyjnym, zawierają 300 godzin w module i zaczynają się od poziomu B1, kończą na C2. Mają na celu przygotowanie językowe w celu podjęcia pracy lub podjęcia nauki w ramach studiów lub wykształcenia przygotowującego do zawodu (Ausbildung).

Rodzaje finansowania kursu

Jedna godz. lekcyjna kosztuje standardowo 2,20 Euro. Koszt całego kursu wynosi 1605 Euro (stan na styczeń 2023). Płatność za kurs przypada co 100 godz. lekcyjnych, czyli w przypadku intensywnego kursu językowego kosztuje miesięcznie 220 Euro miesięcznie. Obywatele Unii Europejskiej mają możliwość skorzystania z obniżonej ceny za kursy językowe. Kursy te są dofinansowywane w 50% przez BAMF. Co więcej, po zdaniu egzaminu językowego mamy prawo do refundacji całkowitych kosztów kursu o 50%.

Uwaga: uczestnicy kursu płacący prywatnie są zobowiązani uprzednio złożyć wniosek do BAMF, czyli Ministerstwa do spraw Migracji i Uchodźców o pozwolenie na uczestnictwo w kursie. Przy tej okazji można złożyć wniosek o dofinansowanie i refundacje. Niestety okres oczekiwania na zgodę może trwać nawet do trzech miesięcy, wiec warto złożyć wniosek jak najwcześniej, gdyż bez pozwolenia BAMF nie możemy brać udziału w kursie, również jako płatnik prywatny.

Bezpłatne uczestnictwo w kursie

Bezpłatny udział jest oferowany dla osób, które żyją z zasiłku socjalnego (Grundsicherung), zasiłku obywatelskiego (Bürgergeld) ALG II.

Również osoby, które pracują, ale mają niskie przychody i mają prawo do zasiłku mieszkaniowego (Wohngeld) lub są zwolnione z opłat za przedszkole, mogą ubiegać się o całkowite pokrycie kosztów kursu.

Wracając do pozostałych form nauki.

Trzecią z nich są wieczorowe kursy języka niemieckiego w szkołach językowych: odbywają się od 2 do 4 razy w tygodniu i trwają przeważnie 90 min. Rozpoczynają się z reguły o godz. 18.30 lub 19.00, tak aby taką formę nauki języka można było pogodzić z pracą zawodową.

Kursy przygotowujące studentów do rozpoczęcia studiów i do zdobycia egzaminów uprawniających do podjęcia studiów, np. TestDaF to czwarta forma. Odbywają się na uczelniach wyższych, należy skontaktować się w tym celu z działem dla studentów obcokrajowców.

Dla osób, które ze względu na opiekę nad dziećmi bądź obowiązki zawodowe potrzebują elastycznego podejścia najlepszym rozwiązaniem mogą okazać się prywatne lekcje 1 na 1 w szkole językowej. Koszt takiej nauki kosztuje ok. 15-45 Euro za godzinę lekcyjną.

Dla takich osób dobrym rozwiązaniem może być też pobieranie prywatnych lekcji u studenta germanistyki lub emerytowanego nauczyciela jęz. niemieckiego. Tutaj ceny kształtuje wolny rynek, są jednak z reguły niższe od cen w szkole językowej.

Ostatnią formą nauki języka jest nauka online w grupie – oferta tego rodzaju kursów jest dostępna w internecie. Można poszukać polskiego nauczyciela mówiącego po niemiecku. Warto jednak poszukać niemieckiego nauczyciela, który prowadzi takie grupy, bo to gwarantuje całkowite zanurzenie się w j.niemieckim. A o to przecież nam chodzi!

A Ty? Z jakiej formy korzystasz? Która z nich sprawdziła się u Ciebie i przyniosła najwięcej korzyści?

Daj znać!

Magdalena Draniewicz

https://www.facebook.com/happyemigracja