Ścieżki integracji w NRW

W poniedziałek 9.05.2022 w Eifel odbyło sie spotkanie informacyjne w partnerstwie z BBT Bundeselternnetzwerk Bildung & Teilhabe dla przedstawicieli organizacji imigranckich oraz imigrantów i uchodźców z Ukrainy.

Spotkanie miało na celu przedstawienie ram prawnych i społecznych związanych z integracją imigrantów oraz uchodźców z Ukrainy w NRW, ze szczególnym uwzględnieniem Städte Region Aachen. Organizacje miały szanse wymienić sie zarówno doświadczeniami, jak i licznymi pytaniami związanymi z pracą z i na rzecz imigrantów, w tym oczywiście obecną sytuacją związaną z wojną na Ukrainie.

Po wstępie i omówieniu ram społeczno-prawnych, dostępu do świadczeń socjalnych & ubezpieczenia zdrowotnego, tematów związanych ze szkołą i przedszkolem; podejmowano zagadnienia dotyczące kursów językowych i procesu uznawania kwalifikacji, ponieważ zdecydowana większość uczestników chciałby jak najszybciej podjąć pracę zarobkową lub praktyki, aby usamodzielnić sie od świadczeń socjalnych.

Okazuje sie, ze na wiele zagadnień i problemów nie ma jeszcze jednolitych odpowiedzi, wiele rozwiązań zależy od miejsca aktualnego zamieszkania; rozwiązania wypracowują często miasta i gminy samodzielnie, a ich podejście do pozornie jednakowych tematów bywa skrajnie różna.

Takie spotkania są bardzo cenne, zarówno pod kątem przekazanej uczestnikom wiedzy, ale również tej wiedzy od uczestników nabytej czy „nazbieranej”. W ramach projektu Info-Forum jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami i instytucjami w NRW działającymi na rzecz integracji społecznej i obywatelskiej, z Ministerstwem ds. Integracji jak również uczestniczymy w grupach roboczych, m.in. od początku marca w cyklicznych spotkaniach dot. „uchodźców z Ukrainy“.

Spotkanie odbyło sie w języku niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.

Text: Joanna Szymanska

Foto: Joanna Szymanska, Ievgenia Ivanova