Słownictwo dwujęzycznych dzieci – uboższe? porównywalne?

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie w związku ze słownictwem swoich dwujęzycznych dzieci w ich obydwu językach. Czy jest ono tak samo bogate jak zasób słów dzieci jednojęzycznych? A może jest ono uboższe? Jeśli tak to, dlaczego? Czym jest uwarunkowany rozwój słownictwa dzieci wychowywanych w kilku językach?

Czas do dyspozycji

Od czego zależy posiadane i używane przez nasze dzieci słownictwo? Zależy ono od różnorodności słów, z jakim mają one kontakt w danym języku. Im więcej słów dziecko słyszy (z pewną częstotliwością, żeby mogło je zapamiętać), tym więcej z nich będzie w stanie wykorzystać w swoich wypowiedziach. Różnorodność słów jest związana z ilością tematów poruszanych z nim i w jego obecności.

W przypadku dzieci wychowywanych w dwóch językach czas spędzany w każdym z nich jest krótszy niż w przypadku dzieci jednojęzycznych. Automatycznie, kontakt z nowym słownictwem jest mniejszy, gdyż nie sposób wydłużyć dziennego czasu dziecka.

Rola rodziców

Jednocześnie rozwój słownictwa u dzieci jest w dużej mierze zdeterminowany przez zaangażowanie rodziców. Niektórzy rodzice starają się bardziej, inni mniej, wzbogacić zasób słów swoich pociech. Oznacza to, że poprzez praktyki kulturowe można pozytywnie wpłynąć na rozwój języka. W ten sposób zmniejszają się różnice między dwoma językami, ale także w stosunku do dzieci jednojęzycznych.

Dwujęzyczność doskonała?

Dochodzimy do pytania o dwujęzyczność doskonałą, czyli jednakową i perfekcyjną biegłość w dwóch językach. Czy ona istnieje? Na pewno. Czy często się ją spotyka? Rzadziej niż by się mogło wydawać. Według zasady komplementarności, pewne dziedziny i ich słownictwo opanowaliśmy lepiej w jednym, a inne w drugim języku. Jest to całkowicie naturalne, gdyż każdy z języków ma swoje funkcje społeczne. Język mniejszościowy jest najczęściej zarezerwowany dla rodziny, język większościowy dla szkoły / pracy i znajomych. Rodzaj słownictwa w każdej z tych dziedzin jest inny. Sprawia to, że w zależności od sytuacji, czujemy się bardziej lub mniej komfortowo w danym języku.

Podsumowując: odpowiedź na pytanie, czy dwujęzyczne dzieci mają uboższy słownictwo jest złożona. „Teoretycznie tak”, „Tak, ale nie zawsze”, „Zależy które”, „Zawsze są wyjątki”. Każde dziecko jest bowiem inne i rozwija się zarówno w zależności od wrodzonego potencjału, jak i od uwarunkowań zewnętrznych.

Anna JACHIM

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/