System zabezpieczenia społecznego – renta

Ustawowe ubezpieczenie emerytalne jest częścią niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych i ma na celu zapewnienie zabezpieczenia finansowego osobom zatrudnionym po zakończeniu możliwości zarobkowania. Okresy ubezpieczenia przepracowane w innych krajach są uwzględniane podczas ustalania prawa do emerytury.

Ustawowe ubezpieczenie emerytalne

Jako pracownik/pracownica posiadasz w zasadzie obowiązkowe ubezpieczenie w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym. Ubezpieczenie emerytalne obejmuje różne świadczenia:

  • Emerytura zapewnia zabezpieczenie finansowe na starość, gdy już nie będziesz otrzymywać dochodów z pracy. Aby otrzymać emeryturę, należy osiągnąć określony wiek i przepracować określoną liczbę okresów uprawniających do emerytury.
  • Ubezpieczenie emerytalne wspiera również osoby w trakcie kariery zawodowej, które utracą pełną zdolność do zarabiania lub mogą pracować tylko częściowo z powodu choroby lub niepełnosprawności. W takim przypadku otrzymasz zasiłek rehabilitacyjny w celu przywrócenia zdolności do pracy lub rentę z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy, jeżeli stan zdrowia oznacza, że nie będziesz w stanie pracować w przewidywalnej przyszłości lub jedynie w krótkim wymiarze czasu.
  • Ubezpieczenie emerytalne oferuje również kompleksową ochronę dla osób pozostających na utrzymaniu. Obejmuje wypłaty rent wdowom, wdowcom i sierotom po zmarłym ubezpieczonym.

Miarodajnym punktem przyznania regularnej emerytury dla osób urodzonych przed 1946 rokiem jest 65. rok życia. Dla kolejnych roczników standardowa granica wieku emerytalnego będzie podnoszona stopniowo do 67. roku życia. Od 2029 roku ta granica wiekowa będzie obowiązywać wszystkich urodzonych od 1964 r. Ustawowe ubezpieczenie emerytalne uznaje jednak inne świadczenia emerytalne, które w szczególnych indywidualnych okolicznościach, na przykład w razie poważnego inwalidztwa i/lub wielu lat składek na ustawowe ubezpieczenie emerytalne, pozwalają na wcześniejsze przejście na emeryturę.

Podstawowa zasada w ubezpieczeniu emerytalnym brzmi: Im więcej i dłużej będziesz płacić składki i im wyższa będzie ich wysokość, tym wyższa będzie Twoja przyszła emerytura. Poza okresami składkowymi od uzyskanych dochodów mogą być również brane pod uwagę okresy, w których wychowywano dzieci lub sprawowano opiekę na bliskimi osobami. Ponadto, w różnych sytuacjach (np. uczęszczanie do szkoły) uwzględniane są „okresy nieskładkowe”.

źródło:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/infoteka/system-zabezpieczenia-spo%C5%82ecznego/%C5%9Bwiadczenia-emerytalno-rentowe