Kurs integracyjny w Niemczech

Jeśli jesteś już w Niemczech, możesz wziąć udział w dotowanych przez państwo kursach integracyjnych. Kurs integracyjny składa się z kursu językowego i kursu wprowadzającego do kompetencji społecznych i obywatelskich, w ramach którego przekazywana jest wiedza na temat systemu prawnego, historii i kultury Niemiec.
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) może przyjąć na kurs integracyjny Ciebie i członków Twojej rodziny, jeśli nie mówicie jeszcze dostatecznie po niemiecku, nie uczestniczyliście jeszcze w kursie integracyjnym i są na nim wolne miejsca. Obywatele UE nie mają prawa do uczestnictwa w kursie integracyjnym. 
Powinni jednak – zwłaszcza jeśli znajomość języka niemieckiego jest słaba – w każdym wypadku składać wniosek o przyjęcie na kurs języka niemieckiego. 

Kurs integracyjny składa się z

  • kursu językowego do poziomu B1 zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego(CEFR), obejmujący od 600 do 900 godzin zajęć, oraz
  • kursu wprowadzającego do kompetencji społecznych i obywatelskich obejmującego 100 godzin zajęć. W trakcie kursu wprowadzającego do kompetencji społecznych i obywatelskich zapoznasz się z niemieckim systemem prawnym, kulturą i historią.

Koszty kursów integracyjnych i zawodowych kursów językowych są częściowo finansowane przez państwo.

Informacje o kursie integracyjnym i przyjęciu można znaleźć tutaj. System informacyjny WebGis Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców oferuje informacje o lokalnych organizatorach kursów integracyjnych i ofertach kursów (lokalizacje kursów integracyjnych).

Wiecej:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/infoteka/niemcy-dla-początkujących/nauka-języka-niemieckiego#tar-2