Uczymy się i sieciujemy  – Manchester czerwiec 2022

Nowatorski projekt badawczy i konferencja podsumowująca w Manchesterze na temat przemocy domowej wobec osób pochodzenia polskiego w Wielkiej Brytanii.
Uczymy się i sieciujemy   

Zdecydowanie brakuje tych tematów i profesjonalnego podejscia w dyskursie publiczynym, a skala przemocy domowej jest zatrważająca, szczególnie w środowiskach imigranckich. 

@joanna szymańska @ dr adrianna tomczak @sabina palluch