Uznanie kwalifikacji i wykształcenia w Niemczech

W celu fachowego przeprowadzenia procesu uznania kwalifikacji zawodowych i wykształcenia zachęcamy do kontaktu z ProRecognition, projektem Polsko-Niemieckiej Izby Przemyslowo-Handlowej (AHK Polska).

„Projekt ProRecognition dotyczy przede wszystkim uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas nauki w szkołach zawodowych, technikach i szkołach wyższych. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje na ten temat zapraszamy do kontaktu. Możemy umówić się na indywidualne spotkanie, skontaktować telefonicznie lub mailowo.

• Wyjaśniamy procedurę oceny dyplomu i uznania kwalifikacji
• Pomagamy znaleźć instytucję właściwą dla rozpatrzenia konkretnej sprawy
• Informujemy jakie dokumenty i w jakiej formie należy skompletować

Nasze usługi świadczymy bezkosztowo.
Projekt ProRecognition realizowany jest we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF)

Więcej informacji oraz kontakt do doradców w języku polskim:

telefon +48225310502

https://www.ahk.de/pl/uznanie-w-niemczech