Uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech — dlaczego jest to ważne

Uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech — dlaczego warto się tym zająć?

Jeżeli po wyemigrowaniu do Niemiec szukasz zatrudnienia w swoim zawodzie, może Ci być potrzebne uznanie kwalifikacji, aby otrzymać konkretną posadę lub po prostu, żeby polepszyć swoje szanse na rynku pracy.

I chociaż emigracja zmusza nas do wykonania wielu czynności formalnych, załatwiania spraw, aby zorganizować sobie życie, pamiętaj, ze warto poświecić trochę czasu i środków, skompletować wymagane dokumenty i uzbroić się w cierpliwość.  Aby się po drodze nie zniechęcić, lepiej założyć, ze ten proces może być żmudny i niełatwy, lecz jak najbardziej opłacalny i warto zadać sobie trudu, aby go przejść.

Uznanie kwalifikacji zawodowych jestnaszym biletem do bardziej satysfakcjonującej i lepiej płatnej pracy w Niemczech.

Czym jest uznanie kwalifikacji?

Procedura uznawania kwalifikacji polega na porównywaniu polskich kwalifikacji zawodowych z odpowiednią kwalifikacją niemiecką. Warunkiem rozpoczęcia procedury uznania jest posiadanie dyplomów lub świadectw potwierdzających ukończenie szkoły i nabycie konkretnych kwalifikacji w Polsce.

W ramach przeprowadzanej w Niemczech procedury uznawania kwalifikacji i oceny dyplomu akademickiego odpowiednia  instytucja  niemiecka dokonuje analizy czy zagraniczne (w naszym przypadku polskie) kwalifikacje uzyskane przez daną osobę są równoważne z kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania danego zawodu w Niemczech. Mówiąc konkretnie: porównywane są programy nauczania dla konkretnego zawodu polskiego i niemieckiego.

Jakie zawody wymagają uznania kwalifikacji?

Wśród poszczególnych grup zawodów funkcjonuje w Niemczech oficjalny podział na zawody regulowane (reglamentowane) i nieregulowane (niereglamentowane). Zawody regulowane to takie, których wykonywanie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, określonych przez przepisy prawa, które regulują dostęp do danego zawodu. W Niemczech jest około stu zawodów regulowanych i należą do nich zawody służby zdrowia, nauczycielskie i pedagogiczne, inżynieryjne oraz rzemieślnicze na poziomie mistrza.

Konieczność przeprowadzenia procedury uznawania kwalifikacji dotyczy właśnie zawodów regulowanych, ponadto wymagane jest tu pełne uznanie, aby otrzymać pracę w danym zawodzie. Niekiedy konieczne jest też dokształcanie się we wskazanych placówkach edukacyjnych, jeśli urząd w trakcie analizy naszego wniosku stwierdzi tzw. istotne różnice programowe.

W przypadku zawodów nieregulowanych nie ma obowiązku przeprowadzenia procedury uznania, jednakże zaleca się ją, ponieważ ułatwia to znalezienie lepszej pracy i pozwala przyszłemu pracodawcy zorientować się w posiadanych przez danego kandydata kompetencjach. W praktyce oznacza to, że dostaje się szansę na pracę i wynagrodzenie zgodnie ze swoimi kwalifikacjami – tzn. na stanowisku fachowca lub specjalisty, a nie poniżej, czyli na stanowisku pomocnika.

Po pomyślnym przejściu procedury otrzymuje się z urzędu dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji pozwalający na posługiwanie się konkretnym tytułem zawodowym. Uznanie kwalifikacji wydane w jednym landzie obowiązuje z zasady na terenie całych Niemiec. Poza tym jest to prawomocny dokument ważny do końca życia niewymagający odnawiania lub aktualizacji.

Do jakiej instytucji mogę zwrócić się o uznanie kwalifikacji?

W Niemczech nie ma jednego centralnego urzędu, który zajmowałby się rozpatrywaniem wniosków o uznanie kwalifikacji. To, do jakiej instytucji (urzędu lub izby) należy się zgłosić, zależy od zawodu i miejsca zamieszkania lub wykonywania pracy. Każdy kraj związkowy może wyznaczyć inny sposób działania i instytucję, która będzie się zajmować uznaniem kwalifikacji. Niestety, jest to bardzo skomplikowane, na szczęście możemy skorzystać z pomocy bezpłatnych poradni, które pomogą nam w skompletowaniu dokumentów oraz skierują do odpowiedniej instytucji.

Gdzie mogę skierować się po pomoc?

W poniższym linku znajdziesz 16 poradni IQ Netzwerk, które znajdują się na terenie Niemiec.

https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke

Jeżeli nie posługujesz się językiem niemieckim na tyle wystarczająco, aby przeprowadzić rozmowę w języku niemieckim, masz możliwość skorzystania z pomocy w języku polskim w poradni ProRecognition.

Porady w obu przypadkach są bezpłatne, natomiast samo przeprowadzenie procedury jest odpłatne, a kwota opłaty jest bardzo zróżnicowana, w zależności od urzędu i rodzaju kwalifikacji. Musisz również liczyć się z kosztami tłumaczenia dyplomów lub świadectw z języka polskiego na niemiecki.

Warto również zapoznać się ze stroną  www.anerkennung-in-deutschland.de / www.uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl   aby pogłębić swoja wiedze dotyczącą uznania kwalifikacji w  Niemczech.

Magdalena Draniewicz

www.facebook/happyemigracja